Dunea stimuleert samenwerking in de bouw

Met de populariteit van vloerverwarming en duurzame energietechnnieken, is het een uitdaging om ‘koude zones' voor drinkwaterleidingen fris te houden, in nieuwe gebouwen en in leidingen onder de grond. Daarom bracht Dunea partijen samen uit de bouw- en installatiesector en participeerden we vijf jaar lang in de werkconferenties 'Van... tot meterkast'.

"Dunea is een warm voorstander van duurzame energietechnieken. Deze technieken leveren soms ook risico's op. Als koudwaterleidingen langere tijd opwarmen ontstaan condities waarin bijvoorbeeld de legionellabacterie zich kan vermenigvuldigen," zo verklaart Geert Geitenbeek, verantwoordelijk voor de inspecties die Dunea in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitvoert op drinkwaterinstallaties in tal van branches. "Door toepassing van nieuwe duurzame concepten zoals laagtemperatuurverwarming wordt het steeds moeilijker om in een gebouw ruimte te vinden voor koudwaterleidingen. Ook bij de levering van warm tapwater via een apart net blijft waterkwaliteit een aandachtspunt. Dunea wil graag dat de kwaliteit die zij aflevert bij de watermeter, aan de kraan nog net zo goed is."

Meer partijen actief

Met de kennis en ervaring op het gebied van waterkwaliteit, leidingaanleg en installaties, draagt Dunea graag bij aan de ontwikkeling van duurzaam bouwen en duurzame energieconcepten. Daar denken meer partijen zo over. Naast de gemeente Den Haag, UNETO-VNI, Stadsgewest Haaglanden, Hogeschool Zuyd, Hogeschool Rotterdam en Dunea participeerden later ook: Vernieuwing Bouw, Bouwend Nederland en PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden).

Samenwerking bij aanbesteding duurzame bouwprojecten

Doel van de werkconferenties was om de samenwerking tussen partijen in de bouwketen te stimuleren en dat proces te versnellen door vroegtijdig contact te hebben en afspraken te maken. Hoewel Dunea inmiddels niet meer mee-organiseert, blijft het een belangrijk thema. Geitenbeek: "Alleen wanneer projectontwikkelaar, gemeente, aannemer en installateur samenwerken met oog voor elkaars kwalitatieve voorwaarden, komen we tot duurzame en goedkopere gebouwen die ook veilig en gezond zijn om in te leven."