Sponsoring

Sponsorbeleid 2018

Dunea vervult een belangrijke maatschappelijke taak. We produceren en leveren betrouwbaar drinkwater en beheren prachtige duingebieden. Daarmee dragen we bij aan een goed leven voor de inwoners van ons leveringsgebied. En daar zijn we trots op.

Dunea krijgt wekelijks vele verzoeken om een evenement, vereniging, activiteit of goed doel te sponsoren. Dunea hanteert een strikt sponsorbeleid met heldere criteria. Deze moeten passen bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het merkbeleid van de organisatie.

Welke initiatieven sponsoren we?

De activiteit moet plaatsvinden in ons leveringsgebied en een regionale of bovenregionale uitstraling hebben. Activiteiten dienen daarnaast gericht te zijn op gezondheid, jeugd / educatie, maatschappelijke cohesie of duurzaamheid. Het verdient onze voorkeur activiteiten voor een langere periode te sponsoren, in plaats van onze middelen over veel verschillende doelen te versnipperen. Zo kunnen we deze activiteiten beter steunen en kunnen beide partijen meer uit de samenwerking halen.

Uw aanvraag

Mocht u een aanvraag willen doen, dan verzoeken wij u om onderstaand formulier zo compleet mogelijk in te vullen. Dit kan tot drie maanden voor aanvang van uw activiteit. Wij nemen elk project grondig door voor we een beslissing nemen en nemen, indien nodig, contact met u voor extra informatie.

Activiteit
Wijze van sponsoring
Publiciteit