Sponsoring

Educatie- en sponsorbeleid 2017-2020

Dunea vervult een belangrijke maatschappelijke taak. We produceren en leveren betrouwbaar drinkwater en beheren prachtige duingebieden. Daarmee dragen we bij aan een goed leven voor de inwoners van ons leveringsgebied. En daar zijn we trots op.

Samen bereiken we meer

Onze maatschappelijke betrokkenheid gaat echter verder. We nodigen kinderen en hun ouders uit om duin en water te komen beleven in ons natuurgebied. En onder het motto 'Samen bereiken we meer' steunen we diverse initiatieven in ons leveringsgebied en de omgeving van onze bron. Van activiteiten die het belang van natuurlijk en goed drinkwater onderstrepen dan wel rust en ruimte in de Randstad bevorderen tot projecten ten bate van een duurzame toekomst. In ruil voor een relevante tegenprestatie bieden we kennis, menskracht en/of drinkwater. En in sommige gevallen een financiële tegemoetkoming.

Voorwaarden

Dunea werkt met maatschappelijk geld. Daarom komen alleen (educatieve) initiatieven voor sponsoring in aanmerking die aansluiten bij onze opdracht:

Water en ruimte vormen de basis voor een goed leven. Bij Dunea geloven we dat een goed leven alleen het beste verdient. Wat nu goed is, is straks niet goed genoeg. Daarom zijn wij altijd op zoek naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater én natuur. En wanneer we onze kennis en kunde kunnen inzetten voor de maatschappij dan doen wij dat. Want dat draagt bij aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

De initiatieven die in aanmerking komen voor sponsoring dienen in elk geval een directe relatie te hebben met duin, drinkwater en ons leveringsgebied of de omgeving van onze bron en een significant bereik te hebben. Daarnaast moeten ze ons de mogelijkheid bieden voorlichting te geven over de relatie tussen duin, water en een goed leven of duin & water te laten beleven.

Ons sponsor- en educatiebudget is niet onuitputtelijk. Het kan dan ook zijn dat we 'nee' moeten verkopen. Past een activiteit of project echter goed bij onze opdracht, dan bestaat de kans dat een aanvraag wordt meegenomen in het budget van het volgende jaar. We proberen binnen een week te reageren op sponsorverzoeken.

Contact

Sponsoraanvragen kunt u indienen door een e-mail te sturen naar: communicatie@dunea.nl.