Katwijk

Drinkwater, natuur en duurzaam bouwen 

Ons duin- en waterwingebied Berkheide, onderdeel van Nationaal park Hollandse Duinen, ligt grotendeels in de gemeente Katwijk. Productielocatie Katwijk is al sinds 1878 van groot belang voor de waterwinning: van hier uit worden honderdduizenden mensen in de regio van drinkwater voorzien. Dat betekent ook dat in de omgeving veel ondergrondse leidingen liggen: drinkwaterleidingen van het pompstation naar de klant en aanvoerleidingen van rivierwater naar de duinen.  

In deze regio, ook in de gemeente Katwijk zelf, zijn veel nieuwe woningen gepland. Zo wordt op voormalig marinevliegkamp Valkenburg de nieuwe woonwijk Valkenhorst ontwikkeld met 5.600 woningen en diverse voorzieningen. De groeiende bevolking in de regio zorgt ook voor een snelle groei van de drinkwatervraag. We moeten daarom op korte termijn meer water kunnen winnen in Berkheide. De projecten daarvoor combineren we met verbeteringen voor de natuur.  

Ook voor de Mientkant liggen onze plannen klaar. Meer drinkwater combineren we hier met de aanleg van een landschapspark met ruimte voor erfgoed, natuur en recreatie. Het wachten is nu op de procedures rond vergunningen. We kunnen ons geen uitstel permitteren om tijdig voldoende drinkwater beschikbaar te hebben. 
Valkenburgse Meer van boven

Toekomstige bronnen voor drinkwater 

Met deze korte termijnaanpak zijn we er nog niet. De vraag naar drinkwater zal op de langere termijn nog verder toenemen. Om daaraan te kunnen voldoen onderzoekt Dunea aanvullende bronnen en zuiveringstechnieken. Het Valkenburgse Meer in Katwijk kan zo’n toekomstige bron voor drinkwater worden. Dunea heeft hier een proefopstelling gebouwd om te onderzoeken welke zuivering nodig is om het meer te kunnen gebruiken voor drinkwater. Alleen door nu breed te zoeken naar oplossingen, kunnen we ook in de toekomst iedereen van drinkwater voorzien.  

Duurzaam bouwen in Valkenhorst

In de wijk Valkenhorst wil de gemeente Katwijk duurzaam en energieneutraal bouwen. We zijn in gesprek met de ontwikkelaars en de gemeente om hieraan een bijdrage te leveren door warmte en koude te onttrekken uit ons ondergrondse waterleidingnet. Dit noemen we aquathermie.
 
Watertoren Katwijk

Wat vragen wij van de gemeente Katwijk?

De gemeente Katwijk is voor Dunea een belangrijke partner. We werken samen aan de borging van de drinkwatervoorziening nu en in de toekomst en hebben raakvlakken bij opgaven zoals beschikbaarheid van zoetwater, natuur, recreatie, klimaat en energietransitie. We zetten onze goede samenwerking met Katwijk ook na de gemeenteraadsverkiezingen graag voort.  

In het bijzonder vragen wij aandacht voor het belang van drinkwater voor de toekomst. We moeten zuinig zijn op de plekken die we in de toekomst nodig hebben voor drinkwater, zowel binnen de duinen als daarbuiten, zoals het Valkenburgse Meer. Dat betekent dat daar in keuzes rond bijvoorbeeld geothermie rekening mee moet worden gehouden.

Het Valkenburgse Meer en de grondwatervoorraden buiten de duinen is zoekgebied voor zowel een aanvullende bron vanuit oppervlaktewater als vanuit brak water in de ondergrond. Voor de toekomstige drinkwatervoorziening zal ook een productielocatie nodig zijn met de benodigde zuivering en leidingen.

Ruimte voor ontwikkeling en bescherming van de watervoorraden en -infrastructuur in dit gebied zijn van groot belang om voor toekomstige generaties in drinkwater te kunnen voorzien

Ja, ik wil hier graag meer over weten!

Neem contact op met Peter Spierenburg, adviseur strategie:

E-mail: p.spierenburg@dunea.nl
Telefoonnummer: 06-516 498 69

Gerelateerd nieuws

/-/media/images/nieuws/gedeputeerde-van-leeuwen-op-bezoek-bij-project-mient-kooltuin-in-katwijk-mobile.ashx

Gedeputeerde Van Leeuwen op bezoek bij project Mient Kooltuin in Katwijk

Mariëtte Van Leeuwen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland, bracht 2 november een bezoek aan de gemeente Katwijk. Vanuit haar nieuwe rol en...

Lees meer over Gedeputeerde Van Leeuwen op bezoek bij project Mient Kooltuin in Katwijk

/-/media/images/nieuws/2023/website-mobiel-open-monumenten-dag-katwijk.ashx

Terugblik Open Monumentendag Katwijk 

Bijna 60 enthousiaste vrijwilligers en meer dan 500 bezoekers genoten afgelopen zaterdag van een prachtige dag op onze productielocatie in Katwijk...

Lees meer over Terugblik Open Monumentendag Katwijk 

/-/media/images/nieuws/2023/open-dag-katwijk-banner-mobiel.ashx

Event: open dag Katwijk 9 september

Grijp nu je kans en neem een uniek kijkje in de fascinerende wereld van Dunea! Op zaterdag 9 september a.s. openen wij met trots de deuren van onze...

Lees meer over Event: open dag Katwijk 9 september