Hoe maken wij drinkwater?

Drinkwater bereiden uit duinwater is een op de wereld unieke methode. We zijn dan ook trots op deze manier van drinkwater produceren. Hoe die productie precies in zijn werk gaat, wordt hier stap voor stap uitgelegd.

Afgedamde Maas

Sinds 1976 gebruiken we de Afgedamde Maas als bron voor ons drinkwater. Dit is een zijtak (twaalf kilometer lang) van de rivier de Maas. De Afgedamde Maas heeft een geringe stroming. Dat maakt het zeer geschikt als bezinkings‑ en voorraadbekken. Lees hier meer over de Afgedamde Maas.

Fosfaatgehalte

Door de lange verblijftijd (gemiddeld twee maanden) beschikt de Afgedamde Maas over een groot zelfreinigend vermogen. We brengen zelf het fosfaatgehalte terug door dosering van ijzersulfaat (en zuurstof) in de rivier ten hoogte van Wijk bij Aalburg. Het water ondergaat zo al een grote kwaliteitsverbetering.

Innamepunt

Het innamepunt is in Brakel. In voorjaar en zomer halen microzeven hier zoveel mogelijk (organisch) materiaal uit het water. Daarna wordt het water 30 km verderop naar Bergambacht getransporteerd, waar we het water voorzuiveren met behulp van zandfilters. Het voorgezuiverde rivierwater transporteren we via twee grote buizen naar het duingebied tussen Monster en Katwijk.

Water oppompen uit de duinen

Het voorgezuiverd rivierwater wordt in zogenoemde infiltratieplassen in het duingebied gepompt. Langzaam zakt het water de duinbodem in en vermengt zich met het neerslagwater. Door deze duinpassage worden ongewenste bacteriën en virussen op een natuurlijke manier onschadelijk gemaakt. Na een gemiddeld verblijf van twee maanden wordt een groot deel van het water weer opgepompt.

Ontharding

Het uit het duin teruggewonnen water bevat een bepaalde hardheid. Dunea wil u als klant een zo goed mogelijk product leveren, dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Daarom wordt het water onthard van ongeveer 13° Dh naar 8,5° Dh.

Minder kalk

Het water wordt van beneden naar boven door een reactor gepompt. In de reactor zijn zandkorreltjes aanwezig die in het water zweven. Door toevoeging van loog vermindert de oplosbaarheid van kalk in water. Het teveel aan kalk hecht zich aan de zandkorrels; de korrels worden groter en zwaarder en zakken naar beneden. Wanneer het water aan de bovenkant de reactor verlaat, zit er veel minder opgeloste kalk in het water en is het water onthard.

Kooldosering

Actieve kool verbetert de smaak van het water en verwijdert de laatste sporen van schadelijke stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen. In een latere zuivering wordt deze poederkool weer uit het water verwijderd.

Beluchting en snelfiltratie

Het water wordt via watervallen (cascades) naar snelfilters gepompt. Zuurstof uit de lucht bindt zich aan ijzer- en mangaandeeltjes (oxidatie) die in het water aanwezig zijn. Deze oxiden en de eerder gedoseerde poederkool blijven achter op de zandfilters.

Langzaam zandfiltratie

Als laatste stap in het zuiveringsproces filtreert het water langzaam door overdekte zandfilters. Door de biologische werking van de zandfilters wordt het water volledig bacteriologisch betrouwbaar gemaakt. Na deze laatste zuivering is het duinwater drinkwater geworden en gereed voor consumptie.

Reinwaterkelders

Het drinkwater wordt opgeslagen in reinwaterreservoirs, zodat wij u 24 uur per dag goed en betrouwbaar drinkwater kunnen leveren. De watertoren zorgt ervoor dat er continu druk blijft staan op het waterleidingnet - ook bij een eventuele stroomuitval.