Pilots Brak grondwater en Valkenburgse Meer

Het aantal inwoners en bedrijven in de regio groeit snel en sterk en daarmee ook de vraag naar drinkwater in het leveringsgebied van Dunea. Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag, stimuleren we bewust & duurzaam watergebruik, maar hebben we vooral heel veel meer water nodig. Voor 2030 moet dat komen uit het huidige winsysteem van rivieren en duinen.

Na 2030 moeten meer bronnen gereed zijn om in 2040 ruim 15 miljard liter méér te kunnen leveren dan in 2020. Omdat bronnen niet altijd van hoge en constante kwaliteit zijn, is er behalve flexibiliteit in bronnen ook meer zuiveringstechniek nodig. Daarom doen we pilots.

Pilot Brak grondwater 

Op locaties langs de kust bevindt zich onder de grond een voorraad brak grondwater. Dit is water dat een hoger zoutgehalte heeft dan zoet water, maar minder zout is dan zeewater. Sinds juli 2020 onderzoeken we of we van dit brakke grondwater betrouwbaar en lekker drinkwater kunnen maken en of het oppompen ervan meer ruimte creëert voor de opslag van zoet water. Dit doen we niet alleen, maar samen met KWR, twee Belgische drinkwaterbedrijven en Allied Waters met hulp van een Europese duurzaamheidssubsidie (Life).

Na een jaar van voorbereiding en bouw, hebben we begin dit jaar de pompen van de proefinstallatie gestart. Daarmee is een onderzoeksperiode van drie jaar gestart waarin brak water wordt opgepompt en gezuiverd tot drinkwater. De effecten op waterkwaliteit, bodem en omgeving worden daarbij zorgvuldig gemonitord. De eerste resultaten verwachten we over een jaar beschikbaar te hebben.

Meer informatie

Pilot Valkenburgse Meer 

Het Valkenburgse Meer is een zeer kansrijke en belangrijke nieuwe bron. Het oppervlaktewater is van voldoende kwaliteit en geschikt om drinkwater van te maken. Bovendien hoeft het water slechts over korte afstand getransporteerd te worden naar onze productielocatie Katwijk. 
Op dit moment zijn we bezig met de fundering voor het tijdelijke gebouw met de proefinstallatie. Na de zomer verwachten we te kunnen starten. Om tot de meest efficiënte manier van zuiveren te komen, zullen meerdere technieken gelijktijdig worden onderzocht. Gedurende de proefperiode zal het gezuiverde water terugkomen in het meer. Voor het meer zelf verandert dat niets. Vissen, kleine diertjes en planten zullen buiten de zuiveringsinstallatie blijven dankzij een trommel met zeefgaas. Het Valkenburgse Meer wordt gevoed door de Oude Rijn, die het meer continu aanvult.

Meer informatie

Als deze pilots goed verlopen, zouden deze nieuwe bronnen en zuiveringen rond 2030 gebruiksklaar kunnen zijn.