Dunea start de pompen voor onderzoek nieuwe drinkwaterbron

Kan brak grondwater geschikt worden voor de productie van drinkwater en meer ruimte creëren voor zoetwateropslag onder de duinen? Dunea en andere kennispartners doen hier onderzoek naar. Na een jaar van voorbereiding en bouw, startte directeur Wim Drossaert vandaag de pompen van de proefinstallatie.

Het FRESHMAN-project is een innovatief onderzoek dat wordt gesubsidieerd door de Europese Unie (LIFE Climate Action). Dunea voert het uit samen met onderzoeksinstituut KWR, circulair innovator Allied Waters en met twee Belgische drinkwaterbedrijven, De Watergroep en Aquaduin. De onderzoekslocaties zijn in Scheveningen en Avekapelle, Vlaanderen. In Scheveningen verrees het afgelopen jaar een proefinstallatie. Met de start van de pompen is een onderzoeksperiode van drie jaar gestart waarin brak water wordt opgepompt en gezuiverd tot drinkwater. De effecten op waterkwaliteit, bodem en omgeving worden daarbij zorgvuldig gemonitord.

Het onderzoek

Onder de duinen bevindt zich een voorraadbel van zoet water, die drijft op zout grondwater. Brak grondwater is de overgang daartussen. Het brakke grondwater is te zout voor drinkwaterproductie via de huidige methode. In het FRESHMAN-project, dat staat voor ‘Sustainable Freshwater Management in coastal zones’, wordt dit water opgepompt en met membranen ontzilt (omgekeerde osmose, oftewel RO). Het effect hiervan is tweeledig: de strategische zoetwatervoorraad onder de grond wordt groter en brak grondwater wordt geschikt voor de productie van drinkwater.

 Brak grondwater

Lange termijn

Dunea verkent met dit onderzoek haar opties voor na 2030. “We hebben een proces dat steeds kwetsbaarder wordt voor klimaatverandering, vervuiling en bouwambities die onze vitale infrastructuur raken,” verklaart Wim Drossaert, directeur van Dunea. “Een multi-bronnenstrategie is ons antwoord daarop: meer bronnen, dichter bij huis, gebruik makend van verschillende zuiveringstechnieken. Zo kunnen we onder allerlei omstandigheden voldoende drinkwater blijven leveren.” 

Meer vraag

‘Voldoende water’ heeft het afgelopen jaar extra aandacht gekregen, want volgens de laatste prognose van het CBS, groeit de bevolking in de regio sneller dan verwacht. Dunea's jaarlijkse drinkwaterproductie moet als gevolg daarvan rap toenemen van 85 miljoen kuub in 2020 naar circa 95 miljoen kuub in 2030 en ruim 100 miljoen kuub in 2040. “Op de korte termijn hebben we alleen ons huidige rivier-duin-systeem en daar zit nog maar 7 miljoen kuub nieuwe winningsruimte in. Daarbij kunnen we tijdelijk gebruik maken van diepe winningen in het duin, totdat nieuwe bronnen en zuiveringsinstallaties beschikbaar zijn.”Afstemming met de omgeving

Of brak grondwater na 2030 een echte bron voor drinkwater wordt, zal niet alleen afhangen van het succes van het FRESHMAN-project, maar ook van de uitkomst van het omgevingsproces. Drossaert: “Dit moet zorgvuldig. Daarom gaan we dit jaar in gesprek met onze omgeving en onderzoeken we de effecten van verschillende oplossingen voor de omgeving in een m.e.r. procedure (milieueffectrapportage). Het FRESHMAN-onderzoek loopt intussen gewoon door. Immers: zonder onderzoek, geen opties.“

Behoeftedekking

Lees ook