Valkenburgse Meer op weg naar drinkwater

Dunea gaat onderzoeken welke zuivering er nodig is om het Valkenburgse Meer na 2030 te kunnen gaan gebruiken als nieuwe bron voor drinkwater. Aan de Voorschoterweg in Katwijk is de bouw gestart van een tijdelijke hal met zuiveringsinstallatie. Daar zal de komende jaren het onderzoek plaatsvinden.

Het onderzoek is nodig omdat de regio dringend meer drinkwater nodig heeft. Bevolkingsgroei, klimaatverandering en toename van economische activiteiten zijn daarvan de oorzaak. In het jaar 2030 is er ongeveer 10 miljard liter méér nodig dan in 2020. In 2040 verwacht Dunea nog eens circa 5 miljard liter extra nodig te hebben om iedereen het hele jaar door voldoende en betrouwbaar drinkwater te kunnen leveren. 

 

De waterwinning in de duinen is nu de enige mogelijkheid, maar dat is straks niet meer voldoende. Het Valkenburgse Meer is een zeer kansrijke en belangrijke nieuwe bron, dichtbij productielocatie Katwijk. Als alles goed verloopt, zou een nieuwe zuivering rond 2030 gebruiksklaar kunnen zijn. 

Op dit moment wordt op het parkeerterrein aan de Voorschoterweg de fundering gelegd voor het tijdelijke gebouw met de proefinstallatie. De werkzaamheden kunnen tijdelijk hinder opleveren voor de directe omgeving; omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

 

Na de zomer verwacht Dunea te kunnen starten. Dan zal water uit het Valkenburgse Meer naar de hal worden gepompt. Om tot de meest efficiënte manier van zuiveren te komen, zullen meerdere technieken gelijktijdig worden onderzocht. Gedurende de proefperiode zal het gezuiverde water terugkomen in het meer. Voor het meer zelf verandert dat niets. Vissen, kleine diertjes en planten zullen buiten de zuiveringsinstallatie blijven dankzij een trommel met zeefgaas. Het Valkenburgse Meer wordt gevoed door de Oude Rijn, die het meer continu aanvult.

 

Naast uitbreiding van de productiecapaciteit richt Dunea zich op de promotie van bewust en duurzaam watergebruik onder gemeenten, projectontwikkelaars, bedrijven en huishoudens.Weten wat u als consument kunt bijdragen? Dunea deelt tips op www.dunea.nl/waterbewust.