Werkzaamheden Berkheide gestart

In waterwingebied Berkheide werken we sinds 2019 aan aanpassingen aan de waterwinning, die nodig zijn voor de watervraag van morgen. Die urgentie hangt samen met de bevolkingsgroei in ons leveringsgebied.

Berkheide is een gebied dat naast Meijendel en Solleveld, van groot belang is voor het winnen en zuiveren van ons drinkwater. Berkheide moet jaarlijks 7 miljard liter drinkwater extra leveren om de bevolkingsgroei in ons leveringsgebied te kunnen bijhouden. Daarom optimaliseren we de huidige winningen en investeren we in nieuwe winputten en installaties, uiteraard mét oog voor onze kwetsbare natuur.

Vorig seizoen
Vorig winterseizoen zijn we gestart met de renovatie en uitbreiding van winning 4 en het vervangen van een transportleiding in Lentevreugd. Tussen 1 september 2023 en 1 maart 2024 ronden we de werkzaamheden van deze projecten af. Omdat de werkzaamheden plaatsvinden in Natura2000 gebied, werken we buiten het broedseizoen. Zo storen we broedende vogels, rugstreeppadden, zandhagedissen en andere diersoorten niet.

Komend seizoen
Komend seizoen werken we aan 3 projecten. We starten met het nemen van maatregelen om rugstreeppadden en zandhagedissen te beschermen en naar een veilige plek te verplaatsen. Vanaf september starten we met inrichten van de bouwplaats. Vanaf oktober werken we aan het vervangen van een drain, uitbreiding van de waterwinning, renovatie van een installatie en vervangen we het tweede deel van de transportleiding in Lentevreugd, dat door duingebied Berkheide, Lentevreugd, Panbos, en een gedeelte van Meta’s Duin ligt.

Alle werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog. Zo voorkomen we dat kwetsbare soorten door de werkzaamheden in het nauw komen en gaan we op een verantwoorde manier om met de natuur in de duinen. Wil je meer weten over de werkzaamheden, ga dan naar: Programma Berkheide (dunea.nl)