Drinkwatersector slaat alarm: ook alle seinen voor Dunea op rood

Uit onderzoek van Vewin (de vereniging van waterbedrijven in Nederland) blijkt dat alle drinkwaterbedrijven de komende jaren meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij drie van de tien bedrijven, waaronder Dunea, is zelfs per direct meer productiecapaciteit noodzakelijk.

Bij de andere zeven bedrijven wordt dat de komende jaren nijpender. Als er nu geen maatregelen genomen worden krijgen op termijn alle drinkwaterbedrijven met knelpunten te maken in het nakomen van de leveringsplicht.

Uitdaging Dunea

Voor Dunea is de nood al langere tijd hoog. Enerzijds groeit de toekomstige vraag naar drinkwater harder dan eerdere prognoses hebben voorspeld: in 2030 wonen er naar verwachting 137.000 meer mensen in ons verzorgingsgebied. Dat betekent dat er tot die tijd zo’n 81.000 nieuwe woningen moeten worden aangesloten op ons drinkwatersysteem. Terwijl de grenzen van onze productiecapaciteit al in zicht zijn. Anderzijds zorgt klimaatverandering voor langere perioden van droogte en komt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer onder druk te staan door de opkomst van vervuilende stoffen als PFAS.

Vergunningen

Dunea houdt in haar strategie al lange tijd rekening met deze scenario’s en werkt ook al jaren aan concrete oplossingen: de bestaande waterwinning wordt waar mogelijk uitgebreid, er worden aanvullende bronnen ontwikkeld en we stimuleren onze klanten om bewust en duurzaam met drinkwater om te gaan. Directeur Wim Drossaert: “De praktijk blijkt echter weerbarstig: de procedures rond vergunningen voor uitbreiding kosten bijvoorbeeld enorm veel tijd. Daardoor is het steeds vaker de vraag is of we volgens planning met een uitbreidingsproject kunnen starten. Vertraging in de procedure rond een natuurvergunning kan er zomaar voor zorgen dat het hele project een jaar vertraging oploopt. Dat heeft direct invloed op de geplande beschikbare hoeveelheid drinkwater.”

Woningbouw

Naast de onverwacht snellere bevolkingsgroei die prognoses van onder meer het CBS laten zien wordt Dunea ook regelmatig verrast door de ambities van gemeenten in haar verzorgingsgebied. Drossaert: “Woningbouw staat in Nederland terecht hoog op de agenda. Maar als ik in het coalitieakkoord van de gemeente Den Haag lees dat er ieder jaar 4.000 nieuwe woningen bij moeten komen, dan heb ik nog niet de vraag gehad of we ook voldoende drinkwater hebben om deze huizen aan te sluiten.”

Drossaert, tot slot: “We doen er alles aan, maar we kunnen het niet alleen oplossen. We hebben veel meer bewustwording en betrokkenheid nodig van gemeenten en van de provincie, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat er in steden als Den Haag, Leiden en Zoetermeer in 2030 ook nog water uit de kraan komt.”

kaart drinkwateropgave dunea

Bijschrift: van de 900.000 geplande nieuwe woningen in Nederland staan er in de periode tot 2030 ca. 81.000 in het leveringsgebied van Dunea gepland.