Omgevingsdienst: Speelbos is niet schadelijk voor natuur

Kinderen kunnen spelenderwijs kennis blijven maken met de natuur in duingebied Meijendel. Actiegroep Hart voor Meijendel stelde het Monkeybos ter discussie, maar Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid oordeelde dat de stichting geen belanghebbende is en dat spelen in de natuur niet in strijd is met de Wet Natuurbescherming.

Dat de omgevingsdienst deze conclusie trekt naar aanleiding van het ingediende handhavings-verzoek, ziet Dunea als herbevestiging van haar beleid. Dunea legde het Monkeybos in 2014 aan zodat kinderen uit de regio een plek hebben om op een verantwoorde manier te spelen en zich te ontwikkelen in de natuur. Het is een aanvulling op het educatieve aanbod in Meijendel en de locatie is in lijn met de zonering die Dunea in het gebied aanbracht om kwetsbare delen te beschermen en tegelijkertijd mensen te kunnen laten genieten van het gebied. 

Wim Drossaert, directeur van Dunea en bestuursvoorzitter van Nationaal Park Hollandse Duinen: “Meijendel is voor jong en oud, van beginnende tot zeer gevorderde natuurliefhebbers. Waar kun je tegenwoordig nog lekker spelen in de natuur? In het Monkeybos mogen kinderen hutten bouwen van takken. Dit op één plek toestaan die dit kan dragen, is goed zorgen voor Meijendel. We beschermen het hele gebied tegen ‘wilde hutten’ én stimuleren bescherming van de natuur door toekomstige generaties. Ons bezoekerscentrum geeft samen met De Duincampus, Het Monkeybos en het waterspeelelement dat nog wordt verplaatst naar een betere plek, invulling aan ‘spelend leren’, onze visie op natuureducatie.” 

Goed beschermd 

Voorafgaande aan de aanleg van het Monkeybos bleek uit de een ecologische toets dat ‘de aanleg en het gebruik van het speelbos niet kan leiden tot significante gevolgen voor de aangewezen instandhoudingsdoelstellingen in het gebied’. Uit een recent inspectiebezoek van Omgevingsdienst ZHZ aan het speelbos bleek dat ‘hier geen habitattypen en habitatssoorten voorkomen en dat de Wet Natuurbescherming (Wnb) niet wordt overtreden’.  
Tegen vervuiling met afval verwacht de omgevingsdienst dat Dunea handhavend optreedt op grond van de toegangsvoorwaarden als dat nodig is. “Met betrekking tot het verkeer merken wij op dat de toename van het verkeer landelijk een trend is en niet direct veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van de speeltuin in Meijendel & Berkheide en betreft daarnaast geen overtreding van de Wnb,” aldus Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid.

 

Gezond en wel 

Dunea ontvangt jaarlijks 1,1 miljoen bezoekers in het deel van Meijendel dat is opengesteld voor het publiek. In de delen die niet zijn opengesteld, krijgen natuurwaarden en de bescherming van de waterwinning voor ruim 1,3 miljoen consumenten uit de regio voorrang. Om voor te sorteren op bevolkingsgroei pleit Dunea bij partners binnen Nationaal Park Hollandse Duinen voor uitbreiding van recreatiegebieden in zogenoemde bufferzones, zodat ook toekomstige inwoners van Zuid-Holland voldoende groen tot hun beschikking krijgen. Onderzoek wijst immers uit dat dit de volksgezondheid ten goede komt en ook de aantrekkelijkheid van de regio. 

“Wij zijn teleurgesteld dat een natuurspeeltuin voor kinderen is aangegrepen om een handhavingsverzoek in te dienen,” besluit Wim Drossaert. “Met dit oordeel van de omgevingsdienst hopen wij dat de indieners voldoende antwoord hebben gekregen en dat ze het geplande verduurzamingsproject in het recreatieve hart van Meijendel, niet verder zullen vertragen. Dan kunnen we aan de slag met het aanleggen van zonnepanelen op het dak van de paardenstal, het verminderen van parkeerplaatsen en het toewijzen van vakken aan uitstootvrije elektrische auto’s.”

Lees meer over het project 'Hart van Meijendel toekomstbestendig'