Innamestop vanwege bestrijdingsmiddel

Dunea schakelde vrijdag 10 maart tijdelijk volledig over op inname uit de rivier de Lek voor de productie van drinkwater. Aanleiding: een vervuilingspiek op de Maas, gemeten aan de Limburgse grens met België. Het gaat om het onkruidbestrijdingsmiddel terbutylazine, dat voornamelijk wordt toegepast in de maïsteelt.

De innamestop aan de Maas is een voorzorgsmaatregel voor de drinkwaterproductie voor 1,3 miljoen mensen in het westen van Zuid-Holland. De stof lost niet goed op in water en zou nog op de rivier aanwezig kunnen zijn als het voorbij de ingang naar de Afgedamde Maas stroomt, waar het innamepunt van Dunea ligt.

Dankzij de metingen van Rijkswaterstaat en het Maas-alarm dat zij deden uitgaan zal het dus geen effect hebben op drinkwater, maar de stof die fotosynthese remt is volgens de Hazardous Substances Data Bank (HSDB) wel schadelijk voor vissen, ongewervelde waterdieren, algen en waterplanten. Het is niet bekend hoe en waar de vervuiling heeft plaatsgevonden.

Vervuilingen vanuit de land- en tuinbouw en chemische industrie binnen en buiten Nederland zorgen ervoor dat de waterkwaliteit van oppervlaktewater niet voldoet aan de eisen van de Kader Richtlijn Water die in Europa gelden. Directeur Wim Drossaert: “Zolang sloten en rivieren worden gezien als afvoer en niet als ecosysteem, blijft kwaliteit van oppervlaktewater een ondergeschoven kindje. Waterkwaliteit heeft net zoveel aandacht nodig van waterbeheerders als wateroverlast en droogte.

Update 17 maart

De vervuiling die 20 tot 25 keer boven de innamenorm voor drinkwater zat en drie drinkwaterbedrijven dwong maatregelen te nemen, dreef afgelopen week voorbij de Afgedamde Maas. De meetresultaten zijn weer op orde, zodat de Maas-bron weer geleidelijk in gebruik wordt genomen. Rijkswaterstaat liet weten contact te hebben gehad met de autoriteiten in Wallonië, maar zij weten nog niet waar de stof vandaan komt. Ervaring leert dat bestrijdingsmiddelen naast gebruik in de land- en tuinbouw ook kunnen vrijkomen bij onzorgvuldige afvalverwerking en schoonmaakwerkzaamheden.