Dunea steunt PFAS-verbod

Stoffen als PFAS horen niet thuis in voedsel en drinkwater. Daarom moet de uitstoot van PFAS naar het hele milieu omlaag. Dat kan alleen bereikt worden door productie en toepassing van PFAS Europees zo snel mogelijk te verbieden. Daarom steunt Dunea het voorstel dat nu Europees voorligt.

Tot 25 september ligt het voorstel van de Europese Commissie ter consultatie. Dit is een belangrijke stap op weg naar een Europees verbod op PFAS. Alle drinkwaterbedrijven bepleiten via branchevereniging Vewin een snel Europees verbod zonder uitzonderingen. In reactie op de Europese consultatie heeft Vewin dit op basis van wetenschappelijke informatie toegelicht.

Waarom een totaalverbod 

PFAS zit al in het hele milieu, en elke dag dat er PFAS worden gemaakt en gebruikt wordt dit meer, want deze forever chemicals breken niet af. Blootstelling aan PFAS vindt plaats via vele routes zoals lucht, voedsel, gebruik van consumentenproducten (bijvoorbeeld cosmetica) en (drink)water. Met een totaalverbod op alle soorten PFAS, draai je de kraan in feite dicht en kun je gaan starten met dweilen. Onderzoeken tonen aan dat er geen redenen zijn om bepaalde subgroepen van het verbod uit te sluiten.

Het proces 

In 2024 volgt een advies van twee adviescommissies die de risico’s voor het milieu en de effecten op de samenleving afwegen. Tot slot volgt een voorstel waar de lidstaten over stemmen in 2025. Het verbod kan in 2026/2027 in werking treden, wellicht met uitstel voor bepaalde toepassingen van 5-12 jaar. Omdat dit nog even duurt, is naast het proces richting verbod, een strikte aanpak noodzakelijk van bestaande (industriële) lozingen met PFAS.

Lees meer: