Langeveld opgenomen in duingebied Noordwijk

Nabij Noordwijk lag pompstation Langeveld, in de vorige eeuw een productielocatie voor drinkwater van de Leidse Drinkwater Maatschappij. Dunea heeft het terrein verkocht en onlangs overgedragen aan stichting Het Zuid-Hollands Landschap, een collega-natuurbeheerder in Nationaal Park Hollandse Duinen.

Pompstation Langeveld werd ooit gesloten omdat het duinwater te veel was vervuild door bestrijdingsmiddelen die werden gebruikt in de bollenteelt. Er kon geen betrouwbaar drinkwater meer worden gemaakt. Meer dan 30 jaar lag een stukje drinkwatergeschiedenis er verlaten bij zodat de bodem en de natuur zich kon herstellen. In 2014 werden de laatste gebouwen opgeruimd voor volledig natuurherstel.

Ontsnippering

Dunea heeft geen ander terrein in eigendom ten noorden van Katwijk. "Door de verkoop aan stichting Het Zuid-Hollands Landschap kan Langeveld onderdeel worden van een groter natuurterrein, zonder fysieke belemmeringen," vertelt Peter Spierenburg, ecoloog en strateeg bij Dunea. Ontsnippering, van kleine stukjes natuur een aaneengesloten geheel maken, is één van de ambities van de 52 partners van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Dunea geeft het terrein met een gerust hart uit handen. Spierenburg: "Ontsnippering is beter voor de biodiversiteit en het maakt beheer mogelijk van het gebied als geheel. Wij zijn blij dat collega-natuurbeheerder Zuid-Hollands Landschap het kon verwerven. Zo dragen we samen bij aan de doelen waarvoor we staan in Nationaal Park Hollandse Duinen."