Landmark Bergambacht in de steigers

Vanaf half april gaat de 70 meter hoge standpijp aan de Provinciale weg 1 in Bergambacht in de steigers om grondig gerenoveerd te kunnen worden. Dit werk neemt ongeveer zes maanden in beslag. Behalve dat het uitzicht tijdelijk verandert, merkt men weinig van de werkzaamheden.

De 70 meter hoge landmark van Bergambacht gaat in de steigers. De standpijp die al uit 1955 stamt, is gemaakt van beton. Dit beton vertoont scheuren en barsten die gerenoveerd moeten worden. Dit werk neemt ongeveer zes maanden in beslag. Behalve dat het uitzicht tijdelijk verandert, merkt men weinig van de werkzaamheden omdat ze binnen het terrein van de productielocatie van Dunea plaatsvinden. Wel kan er mogelijk meer werkverkeer zijn.

Geschiedenis

Al in 1935 werd er gekeken of er water uit de lek ingenomen kon worden om in 1939 te starten met de bouw van de proefinstallatie. De plannen kwamen door de oorlog stil te liggen, maar op 9 juni 1949 werd alsnog begonnen met de bouw. Architect J.M. Luthmann ontwierp het filtergebouw met haar 24 zandfilters. Na het filtergebouw verrees de 70 meter hoge standpijp. Deze standpijp gaat nu voor een grondige restauratiebeurt in de steigers. De komende vier weken zijn voor het opbouwen. De volgende vijf maanden voor de restauratie.

70 meter boven NAP

Door het hoge expansievat in de standpijp kandruk op het water in de transportleiding gehouden worden. Al sinds 1955 stroomt er dagelijks 6.000 m3 per uur voorgezuiverd rivierwater door deze 1,40 meter doorsnede leiding over een lengte van 45 kilometer richten de duinen tussen Monster en Katwijk om daar verder tot drinkwater gezuiverd te worden.

Dunea neemt water in vanuit de Afgedamde Maas bij Brakel. Daarna wordt het getransporteerd naar Bergambacht, waar het in de 24 zandfilter komt om voorgezuiverd te worden. Het rivier-duinsysteem, zoals we dit noemen, is voor Dunea van groot belang. Ook voor de ruim 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland die van dit water drinkwater krijgen.

Drinkwater in de toekomst

De vraag naar drinkwater groeit in sneltreinvaart. In 2030 is het aantal mensen dat van ons drinkwater krijgt al gestegen van 1.3 miljoen naar 1.5 miljoen. En het groeit ook daarna nog snel door. Behalve dat we naar nieuwe bronnen onderzoek doen, moet ons huidige rivier-duinsysteem geoptimaliseerd worden en de leveringszekerheid ervan vergroot.

Op dit moment is het huidige systeem gevoelig voor verstoringen. Daarnaast wordt ons klimaat grilliger, met langere perioden van droogte. Omdat bronnen niet altijd van hoge en constante kwaliteit zijn, is er behalve flexibiliteit in bronnen ook meer zuiveringstechniek nodig. Tot slot naderen we de grens van de capaciteit die de duinen kunnen leveren.

De zuiveringstechniek en capaciteit van het huidige rivier-duinsysteem wordt uitgebreid met het volwaardig maken van Bergambacht als innamepunt van Lek water.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gedicht van Roel Botter

Duinwater

Ze staat er stil en slank, grijs, onbewogen

Een enkeling slechts weet wat hier gebeurt ...

Maar zonder haar zou alles snel verdrogen

De duinen dor en bruin worden gekleurd

 

Een koele stroom onttrokken aan het zuiden

Wordt hier vandaan ter laving doorgepompt

Naar Majesteit en and’re Haagse luyden

Die denken dat het uit de duinen komt

 

In ’s lands vergaderzaal wast men doorlopend handen

In onschuld ja, dat moge duid’lijk zijn

Men wil zich daar niet aan koud water branden

En doet het onze bij de Haagse wijn.

 

Wanneer ik kijk naar dat betonnen zwijgen

Een stenen schip, drijvend op golven groen

Vraag ik me af of ooit iemand zal neigen

Om hier die grote kraan eens dicht te doen