Multi-bronnen

Leveringsbetrouwbaarheid op korte en lange termijn

Dunea heeft een maatschappelijke opgave: de bevolking in de regio groeit de komende jaren van 1,3 naar ruim 1,5 miljoen mensen in 2035. Maar het aantal bedreigingen voor onverstoorde levering is toegenomen. En we gunnen iedereen lekker en betrouwbaar drinkwater, 24 uur per dag.  

Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar kraanwater en aan betrouwbare levering, is meer schoon zoet water nodig en meer zuiveringscapaciteit. Substantieel effect van waterbesparing en hergebruik duurt te lang en is te onzeker. Dunea heeft daarom een plan voor korte en lange termijn. 

Contact

 Sandra Zittersteijn

Sandra Zittersteijn
communicatieadviseur

Voor vragen of meer informatie belt u met 088 347 57 57.

Huidige systeem benutten 

Voor nu is het huidige systeem beter benutten, de enige mogelijkheid om de komende jaren aan de vraag te voldoen: meer voorgezuiverd rivierwater naar de duinen brengen, terugwinnen nadat het de duinbodem heeft gepasseerd en nazuiveren. In 2025 rekenen er immers al 80.000 mensen meer op ons dan in 2020 het geval was. Alleen in Berkheide is uitbreiding nog mogelijk binnen de provinciale vergunningen. Daarom renoveren we daar bestaande winningen en investeren we in nieuwe winputten en installaties. Voor de natuurwaarden worden tegelijk betere condities geschapen. 

Meerdere bronnen noodzakelijk 

Lange tijd kon Dunea toe met slecht één bron, de Afgedamde Maas. Maar met vervuiling op de loer, langere perioden van hitte en droogte en 80km lange leidingen die kwetsbaar zijn voor plannen van anderen, is één bron of zelfs twee, niet meer voldoende. Voor meer robuustheid hebben we een mix van bronnen en technieken nodig die ons voorbij elke tegenslag zal helpen, of een opeenstapeling daarvan. Zo versterken we de zekerheid van waterlevering, ook voor de nieuwe inwoners van ons leveringsgebied. 

De multi-bronnenstrategie

Nieuwe drinkwaterbronnen verkennen, verkrijgen en ontwikkelen kost minimaal tien jaar. Ook de uitbreiding van zuiveringscapaciteit met aanvullende technieken, vraagt om tijd en investeringen. Het multi-bronnenprogramma bestaat daarom uit 4 grote projecten, die in de tijd stapsgewijs zorgen voor meer drinkwater en meer leveringszekerheid. 

Overzichtskaart van de bronnen van Dunea

Mengbedrijf: Maas en Lek

De afgelopen jaren heeft Dunea water ingenomen uit de Lek op momenten dat de waterkwaliteit van de Maas onvoldoende was. Voor het realiseren van onze multi-bronnenvisie ligt het voor de hand om de huidige voorzuiveringslocatie Bergambacht aan te passen naar een volwaardige tweede bron. Als er zowel Lek- als Maaswater kan worden ingenomen en behandeld, kunnen we beter inspelen op veranderingen in de waterkwaliteit van de rivieren.

Meer over mengbedrijf

Afgedamde Maas vanaf boven

Dichterbij huis minder kwetsbaar

Naast het optimaliseren van onze voorzuiveringslocaties bij de huidige bronnen Maas en Lek zijn extra bronnen dichter bij de duinen belangrijk. Als de Maas, de Lek en/of de lange transportleidingen naar de duinen niet beschikbaar zijn, willen wij ook beschikken over bronnen dichterbij. Ook is dichtbij duurzamer omdat er minder energie nodig is om het water uit onze bron naar de duinen te pompen. Brak grondwater en het Valkenburgse Meer zijn zulke bronnen. Met pilots onderzoeken we of het haalbaar is om ze daadwerkelijk toe te voegen aan de bronnenmix.

Brak grondwater (pilot)

Er is nog een onbekende waterbron in de duinen, of eigenlijk langs de hele kust. Tussen zoet en zout zit brak grondwater in de bodem. Het bevat te veel zout en was daarom niet geschikt. Maar na een ontziltingsbehandeling wordt het water wel zoet genoeg voor drinkwaterproductie. Op dit moment loopt daarom een pilot met deze techniek op onze productielocatie in Scheveningen.

Meer over pilot brak grondwater

Pilotlocatie Scheveningen
Valkenburgse Meer van bovenaf

Valkenburgse Meer (pilot)

Het Valkenburgse meer ligt tussen Katwijk en Leiden en wordt gevoed met water uit de Oude Rijn. De waterkwaliteit van het meer voldoet aan de eisen om drinkwater te kunnen worden, het ligt slechts op 5 km afstand van drinkwaterproductie locatie Katwijk waar het gezuiverde water kan worden toegevoegd aan de bestaande drinkwaterproductie. Met de pilot Valkenburgse Meer onderzoeken we of het ook haalbaar is in de praktijk.

Meer over pilot Valkenburgse Meer

Duinpan

Overbruggingscapaciteit

Geen bron is dichterbij dan de duinen zelf. Door schoon zoet water in de diepere zandlagen onder de duinen te pompen, leggen we een extra voorraad zoet water aan, voor als het nodig is. Want als de aanvoer van rivierwater is onderbroken of als de bestaande of nieuwe bronnen om welke reden ook niet kunnen leveren, kunnen we de strategische voorraad in de duinen aanspreken. De duingebieden geven uitstekende bescherming door natuurwetgeving - voor de huidige waterwinning en voor deze strategische voorraad.

Meer over overbruggingscapaciteit

Nieuws

/-/media/images/nieuws/basisafbeeldingen/werkzaamheden-op-straat/werkzaamheden-7-mobile.ashx

Versnel vergunningen voor vitale voorzieningen

Nederland heeft een van de betrouwbaarste nutsvoorzieningen ter wereld. Nog wel. Zowel de drinkwatervoorziening als de uitbreiding van het stroomnet...

Lees meer over Versnel vergunningen voor vitale voorzieningen

/-/media/images/projecten-en-innovatie/schone-maaswaterketen-klein/schone-maaswaterketen-klein.ashx

Rapport Deltares: klimaatverandering raakt ook drinkwaterproductie Maas

Volgens een nieuw rapport van kennisinstituut Deltares is de kans groot dat er in de toekomst als gevolg van klimaatverandering vaker periodes met...

Lees meer over Rapport Deltares: klimaatverandering raakt ook drinkwaterproductie Maas

/-/media/images/nieuws/brak-grondwater-mobiel-website.ashx

Lezing: Drinkwatervoorziening onder druk

Brak grondwater, nieuwe bron voor drinkwater? Dunea doet hier onderzoek naar. Op 16 mei organiseren we een lezing over wat brak grondwater is en hoe...

Lees meer over Lezing: Drinkwatervoorziening onder druk