Pilot Brak grondwater

Freshman

Een wereld tussen zoet en zout

Tussen zoet en zout bestaat brak grondwater. Hoeveel, dat verschilt, maar vooral op locaties langs de kust. Kun je dit water benutten om er lekker en betrouwbaar drinkwater van te maken? Ontstaat door het oppompen ervan meer ruimte om meer zoet water op voorraad te houden? Dat onderzoeken Dunea, De Watergroep, IWVA, KWR en Allied Waters tussen 1 juli 2020 en eind 2025. Dit doen zij eerst in de duinen van Den Haag, Nederland, beschermd onder Natura 2000. In Avekapelle, België, wordt het onderzoek herhaald. Dit levert betrouwbare gegevens en ervaring op om brak grondwater en toekomstige toepassingsmogelijkheden op waarde te schatten.

Logo's brak grondwater

Hoe het werkt

Schoon zoet water is waardevol en daar moet iedereen zich voor blijven inzetten. Maar wanneer er niet voldoende zoet water is, kan brak grondwater dan ook drinkwater worden? En ontstaat er dan ondergronds meer opslagruimte voor zoet water? Gesubsidieerd door LIFE, een subsidieprogramma van de Europese Unie doen wij onderzoek naar de inzet van brak grondwater. Hoe? Bekijk bovenstaande video.

Climate Adaptation Summit

Iedereen moet zich aanpassen. De multi-bronnenstrategie van Dunea, met de EU-Life-pilot Brak Grondwater, moet drinkwater beschikbaar houden, ook als klimaatverandering en andere effecten zich opstapelen. Door samen te werken en kennis uit te wisselen, willen we leren en, wie weet, anderen inspireren.

Belang pilot

We moeten klimaatveranderingen zo veel mogelijk tegengaan, maar ons ook aanpassen. Schoon zoet water is belangrijk voor volksgezondheid, welzijn en welvaart. Als brak grondwater een goede bron voor drinkwater blijkt, kan dit voor drinkwaterbedrijven langs de kust een mogelijkheid bieden om minder afhankelijk te zijn van andere bronnen en/of om de groeiende bevolking in de regio van drinkwater te blijven voorzien.

Zoet water op voorraad hebben, helpt droge tijden door te komen. Hoe meer, hoe beter. Het wegnemen van brak grondwater aan de rand van de zoetwaterbel kan de diepe (zoetwater) winningen in de duinen minder gevoelig maken voor verzilting (het Freshkeeper effect). Dan is er meer van de zoetwatervoorraad te gebruiken in geval van calamiteiten. De Europese Unie vindt dit onderzoek zo belangrijk voor Europa, dat zij een duurzaamheidssubsidie vanuit het Life-programma hebben toegekend om het project 'Freshman' mede mogelijk te maken.


Infographic over brakwater

Start onderzoekspilot 31 januari

De huidige manier van drinkwater maken wordt steeds kwetsbaarder door klimaatverandering en vervuiling. Dit terwijl de bevolking in onze regio enorm groeit! Directeur Wim Drossaert en collega's Franca Kramer en Gertjan Zwolsman vertellen in deze video meer over brak grondwater en het onderzoek.

Animatie brak grondwater

In deze animatie ziet u hoe wij van brak grondwater drinkwater maken in onze pilot. De gemende laag water tussen het zoete en het zoute water in de bodem onder de duinen. Hoe dit proces werkt laten we graag zien.

 

Programma & voortgang

Meer informatie

Laatste nieuws

/-/media/images/waterbewustzijn/regentonactie/mobiel-banner-regentonactie.ashx

Een ton om te (be)sparen

Als je 150 jaar bestaat, geef je klanten graag ook iets. Korting! Liefst één die helpt bij de uitdagingen van nu én met lokale partners. Dat is gelukt...

Lees meer over Een ton om te (be)sparen

/-/media/images/nieuws/brak-grondwater-mobiel-website.ashx

Lezing: Drinkwatervoorziening onder druk

Brak grondwater, nieuwe bron voor drinkwater? Dunea doet hier onderzoek naar. Op 16 mei organiseren we een lezing over wat brak grondwater is en hoe...

Lees meer over Lezing: Drinkwatervoorziening onder druk

/-/media/images/nieuwsbrieven/maart-2022/valkenburgsemeer-mobile.ashx

Pilots Brak grondwater en Valkenburgse Meer


Het aantal inwoners en bedrijven in de regio groeit snel en sterk en daarmee ook de vraag naar drinkwater in het leveringsgebied van Dunea. Om te...

Lees meer over Pilots Brak grondwater en Valkenburgse Meer

Wie zijn er betrokken?

Behalve de onderzoekspartners worden belanghebbenden uit de omgeving betrokken. Ook hun tips en zorgen dragen bij aan meer en bredere kennis. 

 • TU Delft
 • VLAKWA
 • Evides
 • PWN
 • Waternet
 • Provincie Zuid-Holland
 • HH Rijnland
 • HH Delfland
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Leiden
 • Heineken
 • Stichting Duinbehoud
 • Stichting Berkheide Coepelduynen

Meer informatie en contact

English information on this project

Heeft u vragen over dit project? Kijk dan op pagina met alle vragen en antwoorden over de Freshman pilot. Staat uw vraag er niet tussen of wilt u contact? Laat dan hieronder uw gegevens achter.