Droogte heeft geen impact op drinkwaterlevering Dunea

De ergste hitte is inmiddels achter de rug, maar de droogte nog niet. Het jaar 2022 is, net zoals 2018, een erg droog jaar. In de media verschenen deze week veel berichten over droogte en mogelijke watertekorten op diverse plekken in Nederland. De droogte van deze zomer heeft tot nu toe geen impact op de drinkwaterlevering van Dunea.

Dunea is goed voorbereid op droogte. De waterpeilen in onze infiltratieplassen in de duinen zijn op orde en de ondergrondse drinkwatervoorraden en de voorraadkelders zijn goed genoeg gevuld. Wel is in het drinkwatergebruik te zien dat mensen meer water gaan gebruiken naarmate het warmer wordt. Maar omdat een groot deel van onze klanten op vakantie is, blijft de drinkwatervraag nagenoeg gelijk.

Spreid uw watergebruik

Op heel warme dagen kan er een piek ontstaan op bepaalde uren. Veel mensen stappen tegelijkertijd onder de douche, sproeien de tuin of vullen het zwembad. Dan moeten de leidingen meer water vervoeren dan normaal en dat kan gevolgen hebben voor de waterdruk. Daarom roepen wij onze klanten het hele jaar op om bewust en duurzaam met drinkwater om te gaan. En op warme dagen het sproeien van de tuin of het vullen van een zwembad bij voorkeur op een rustig gebruiksmoment te doen: voor 7.00 uur 's ochtends of na 22.00 uur 's avonds. Kijk voor alle tips op onze waterbewustpagina

Waterkwaliteit in orde

Ons drinkwater komt hoofdzakelijk uit de Maas en deels uit de Lek. De afvoer van de Maas is momenteel aan de lage kant. De kwaliteit van het Maaswater is verslechterd, maar nog ruim voldoende voor inname. Dat we geen leveringsproblemen hebben neemt niet weg dat Dunea achter de schermen hard moet werken om aan de kwaliteitsstandaarden te kunnen voldoen, zeker bij langdurige lagere waterafvoer. Hiervoor zijn structurele oplossingen nodig, lees meer over hoeklimaatverandering ook de drinkwaterproductie van de Maas raakt.

Drinkwater voor de toekomst

Behalve met de gevolgen van klimaatverandering heeft Dunea ook te maken met groei van de bevolking van ruim 1,3 naar richting 1,6 miljoen mensen in 2040 en iedereen heeft recht op drinkwater. We bereiken rond 2030 de grenzen van ons huidige systeem van rivieren en duinen. Om na 2030 ook nog te kunnen voldoen aan de vraag naar kraanwater en aan betrouwbare levering, is meer schoon zoet water nodig en meer zuiveringscapaciteit. Een nieuw zuiveringssysteem naast het huidige. Substantieel effect van waterbesparing en hergebruik duurt te lang en is te onzeker.Om na 2030 ook nog te kunnen voldoen aan de vraag naar kraanwater en aan betrouwbare levering, is meer schoon zoet water nodig en meer zuiveringscapaciteit. Een nieuw zuiveringssysteem naast het huidige. Drinkwater voor de toekomst (dunea.nl)