Stem op COASTAR voor innovatieprijs De Vernufteling

Dunea is partner in COASTAR. Onze brak grondwaterpilot is er een spin off van. COASTAR dingt nu mee voor de publieksprijs van De Vernufteling en krijgt daarnaast een ‘eervolle vermelding’. Stem nu op de moeder van ons brak grondwaterproject Freshman!

De Vernufteling is een innovatieprijs voor ingenieurs; een initiatief van de ruim 100-jaar oude Koninklijke NL-ingenieurs. Een vereniging die zich inzet voor het bevorderen van onderscheidend ondernemen in de technische adviesbranche, waarbij kwaliteit leidend is.

Eervolle vermelding
Voor het eerst roept de organisatie van De Vernuftling ook de ‘eervolle vermelding’ in het leven. Die heeft COASTAR al gekregen omdat het initiatief alle facetten raakt die de vernufteling hoog waardeert. Ook wil de organisatie zo de andere projecten ook voor het voetlicht brengen.

Stemmen kan tot en met 22 januari - 13 uur. Breng hier je stem uit!

  • Pilot Brak grondwater bij Dunea
  • Kennisprogramma COASTAR ontwikkelt robuuste zoetwatervoorziening en droogtebestrijding in kustgebieden, zodat ook komende generaties beschikken over voldoende zoetwater. Slim gebruik van de ondergrond staat centraal: voor ondergrondse opslag van zoetwater en door gebruik van brak grondwater. De beschikbaarheid van zoet water en watermanagement is belangrijk voor het tegengaan van verzilting, wateroverlast en bodemdaling. COASTAR is geboren in Zuid-Holland en groeit nu uit tot de hele Nederlandse kuststreek. Er lopen projecten en verkenningen in het buitenland, waaronder Chili en het Verre Oosten.