Kwaken Meijendelse padden in het Nederlands?

Er leven veel soorten amfibieën in de duinen, juist ook vanwege de aanwezige infiltratieplassen voor de waterwinning. Wij zien het als onze natuurbeheertaak om natuurkwaliteit en biodiversiteit te behouden en te verbeteren waar dat nodig is. Daarom doet Dunea zelf onderzoek naar flora en fauna en werken we samen met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

Zo leidt Naturalis een onderzoek naar de genetische basis van alle amfibie-soorten van Meijendel en Berkheide. Komen ze uit de regio of van verder? De focus ligt intussen op drie soorten: de Kamsalamander, Vroedmeesterpad en de Boomkikker. Het onderzoek zal uitwijzen waar de genetische 'roots' van deze diertjes liggen. Is dat buiten Nederland, dan is verplaatsing door menselijke hand aannemelijk.

Ecoloog en onderzoeker Harrie van der Hagen: "Voor Dunea is het goed om te weten welke soorten van oorsprong bij het gebied horen en wellicht extra bescherming verdienen. Ook laten we studenten graag kennismaken met ons bedrijf en de natuurgebieden die wij beheren. Daarom hebben we de onderzoeksmedewerkers en studenten die bemonsteringen van de amfibieën deden met veel plezier ontvangen. De resultaten van dit onderzoek worden eerst internationaal gepubliceerd en daarna onder meer in ons tijdschrift voor wetenschappelijk natuuronderzoek: Holland’s Duinen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de uitvoering van dit onderzoek? Bekijk onderstaande video of bezoek de website van Naturalis.