Werkzaamheden gestart in Berkheide

Dunea levert drinkwater aan 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland. Dit aantal groeit snel. Al in 2023 vragen meer dan 80.000 mensen extra om goed en betrouwbaar drinkwater. Alleen in Berkheide is ruimte om de capaciteit uit te breiden. De werkzaamheden hiervoor zijn van start gegaan.

Door de snelle bevolkingsgroei in ons leveringsgebied moeten wij dus op korte termijn meer drinkwater leveren. Dunea beschikt over drie beschermde waterwingebieden Solleveld, Meijendel en Berkheide, maar alleen Berkheide biedt voldoende ruimte meer water te winnen binnen de provinciale vergunning. Ook biedt dit een win-winsituatie voor het gebied, want onderhoud en renovatie is nu nodig in Berkheide en kansen om natuur te versterken, kunnen gelijk worden benutten. Door werkzaamheden te combineren, verstoren we de rust in het natuur- en waterwingebied maar een keer. Weten wat en waar Dunea aan het werk is? Klik hier.