Watersector pleit voor duurzame hervorming

De volledige Nederlandse watersector roept vandaag in dagblad Trouw op om zuiniger, bewuster en duurzamer met water om te springen. "Wat ons betreft is de tijd rijp voor een compleet nieuwe blik op de watervoorziening in ons land."

De oproep komt zowel van de drinkwaterbedrijven als de waterschappen. De coronacrisis kan het moment zijn om structurele veranderingen in gang te zetten, aldus de watersector.

Net als afgelopen zomers zien de drinkwaterbedrijven de droogte als een urgent probleem. "Langdurige droogte zal leiden tot verdere druk op de toch al beperkte zoetwatervoorraden." Het feit dat er door klimaatopwarming langere perioden geen regen valt en vervolgens juist heel veel, geeft daar aanleiding toe. Bovendien kan Nederland in de toekomst niet blind varen op toevoer van water van over de grens, aldus de waterschappen. Andere landen kampen namelijk ook met droogte.

Spaarzamer met water omgaan kan bijdragen aan een oplossing. Dat betekent onder andere dat waterverspilling in woningen moet stoppen. Er moet een einde komen aan mateloos tuintjes sproeien en sloten leegzuigen om (landbouw)grond te bewateren. Regen moet niet langer worden weggesluisd, maar opgeslagen in buffers in de bodem, zodat het in droge periodes kan worden gebruikt. Ook het gebruik van drinkwater om productieprocessen in fabrieken te koelen is niet meer van deze tijd, zeggen de drinkwaterbedrijven.

Lees het volledige artikel op de website van Trouw