Drinkwaterbedrijven samen duurzaam in Blauwe Netten

Samen werken aan een duurzame drinkwatersector. Dat is het doel van Blauwe Netten, een samenwerkingsverband van alle Nederlandse drinkwaterbedrijven. In maart van dit jaar legden zij hun ambities vast voor de komende drie jaar. Hoe staat het met deze ambities? En welke invloed heeft het coronavirus op de voortgang? Reshma Ghisaidoobe, Duurzaamheidsstrateeg bij Dunea licht toe.

"Drinkwater is van nature een duurzaam product en daarom willen we graag ook in de productie meer verantwoorde energie en minder chemicaliën gebruiken," aldus Ghisaidoobe. "Drinkwaterbedrijven kopen grondstoffen en materialen in om het water te zuiveren en om leidingen aan te leggen en te onderhouden. In deze stappen van het proces kunnen we als drinkwatersector winst behalen. En dat gaat sneller en makkelijker als we samenwerken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit."

Streven naar honderd procent

Sinds 2017 vindt die samenwerking plaats via het platform Blauwe Netten, onder begeleiding van MVO Nederland. De drinkwaterbedrijven streven uiteindelijk naar zoveel mogelijk vermindering en honderd procent groen energiegebruik. Ghisaidoobe: "Verschillende werkgroepen werken aan verschillende thema’s. Zo werken we aan een uniforme methode voor het berekenen van een CO₂-prijs en willen we chemicaliëngebruik terugbrengen door onderzoek te doen naar duurzame alternatieven."

Tastbare resultaten

Een van de eerste, tastbare successen van Blauwe Netten is het uniforme grondstoffenpaspoort voor leidingmaterialen. Inmiddels gebruikt de hele drinkwatersector dit ‘paspoort’. Het paspoort wordt steeds vollediger met de herkomst en samenstelling van alle leidingmaterialen, van pompstation tot watermeter. "Door het grondstoffenpaspoort weten we wat we in de toekomst efficiënt kunnen hergebruiken. Vastleggen is ook belangrijk omdat met voortschrijdend inzicht betere alternatieven ontstaan voor bepaalde materialen of omdat sommige materialen schaars dreigen te worden. Dan is het heel belangrijk om te weten welke materialen je gebruikt en om daar ook zorgvuldig mee om te gaan," aldus Reshma Ghisaidoobe.

Invloed coronavirus

Om meer tastbare resultaten te boeken, presenteerde Blauwe Netten in maart 2020 een roadmap met doelen voor de periode 2020-2022. Daarna greep het coronavirus om zich heen. Wat is de invloed van het virus op de voortgang binnen Blauwe Netten? Ghisaidoobe: "Enerzijds heeft corona het niet makkelijker gemaakt om samen stappen te zetten, vanwege de beperkingen waar iedereen mee te maken heeft. Maar ik merk dat het besef is toegenomen dat verduurzaming niet vrijblijvend is. We worden geconfronteerd met de negatieve effecten van globalisering, zoals onze toegenomen afhankelijkheid van productiecapaciteit aan de andere kant van de wereld. Ook als drinkwaterbedrijven kunnen we daar van leren."

Meer informatie?

Afgelopen mei stond Blauwe Netten via een webinar al stil bij de gevolgen van corona. Onder meer Wim Drossaert, directeur van Dunea, merkte op dat veel mensen verwachten dat de tijd na corona anders zal zijn, en dat dit een belangrijke kans is om door te pakken op het gebied van duurzaamheid. Het webinar is hieronder terug te zien. Meer weten over Blauwe Netten of verduurzamen bij Dunea? Neem contact op met Reshma Ghisaidoobe via r.ghisaidoobe@dunea.nl.