Drinkwatertarieven Dunea blijven gelijk in 2020

Op 21 november heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders onze tarieven voor 2020 goedgekeurd. De prijs voor drinkwater blijft € 0,98 per duizend liter. Ook het vastrechttarief verandert voor de meeste huishoudens niet.

Water is een eerste levensbehoefte. We proberen de prijs daarvan zo laag mogelijk te houden, door zo efficiënt mogelijk te werken. De afgelopen jaren zijn de tarieven voor het drinkwater daardoor steeds gedaald. Het aantal inwoners in de regio neemt de komende jaren toe. Mede daarom moet de productie van drinkwater worden uitgebreid. Dat betekent dat de prijs van drinkwater op dit moment niet verder daalt, maar gelijk blijft. De komende jaren streven we ernaar de prijs zo constant mogelijk te houden.

Bewust omgaan met water

Hoewel de kosten van drinkwater in Nederland relatief laag zijn, is het belangrijk om bewust met water om te gaan. Gemiddeld gebruiken we in Nederland zo’n 120 liter drinkwater per dag. Dat verbruik kan omlaag door in badkamer, keuken en toilet de kraan niet onnodig te laten lopen en huishoudelijke apparaten als vaatwassers en wasmachines alleen te gebruiken als ze vol zijn. Hier vindt u tips om bewust met water om te gaan

Naast het waterverbruik brengen wij u een tarief in rekening voor vastrecht. Daarin zijn onder andere de kosten voor onderhoud van het leidingnet en de zuiveringsinstallaties verwerkt. Het vastrechttarief voor blijft in 2020 voor de basisaansluiting (Qn1,5) gelijk. De tarieven voor grotere leveringscapaciteiten gaan omhoog.

Overheidsheffingen

Via uw waterrekening betaalt u ook een aantal heffingen voor de overheid: precario, belasting op leidingwater (BoL) en btw. De toeslagen voor precario verschillen per gemeente. De hoogte van de BoL is voor 2020 nog niet bekend.

De complete tarievenregeling vindt u op onze tarievenpagina. Daar staat ook een uitgebreide toelichting.