Ruiterpad langs de Pompstationsweg dicht

Recreatieve paden bij pompstation Scheveningen tijdelijk afgesloten wegens werkzaamheden.

Drinkwaterbedrijf Dunea is beheerder van het duingebied Meijendel. In verband met allerlei werkzaamheden aan de watertechnische infrastructuur in en nabij pompstation Scheveningen is de aankomende weken het ruiterpad tussen de Pompstationsweg en het Watertorenplein deels afgesloten. Ook het fietspad zal in die periode even buiten gebruik zijn.
De werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid van het drinkwater voor nu en in de toekomst te waarborgen.

Nu het broedseizoen bijna start, is Dunea druk bezig om de laatste resten van het Project Investeringen Meijendel af te ronden. Dit project is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van drinkwater nu en in de toekomst te waarborgen. Eén van deze laatste werkzaamheden vindt hier langs de Pompstationsweg plaats. Hier moet een aansluiting gemaakt worden op de bestaande transportleiding die hier ligt. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, voor zowel recreanten als medewerkers, is het nodig om het ruiterpad de komende drie weken af te sluiten. Ook het wandelpad en het fietspad worden op enig moment tijdelijk afgesloten. Ter plaatse worden met borden omleidingen aangegeven. Dunea verzoekt een ieder zich hieraan te houden. Ook is mogelijk dat men werkverkeer tegenkomt rondom de werkzaamheden.

Dunea beperkt de overlast van de werkzaamheden zo veel mogelijk, maar het is mogelijk dat passanten enige hinder ondervinden van het werk.

Meer informatie over werkzaamheden in het duingebied.