Partners aan de slag met ambities Nationaal Park Hollandse Duinen

Verankeren, verbinden, versterken: die drie thema’s staan centraal in de ambities voor Nationaal Park Hollandse Duinen. Op 30 juni spraken de samenwerkende partners hun enthousiasme uit om met deze ambities aan de slag te gaan. Daarmee gaven zij het startsignaal om het activiteitenprogramma concreet te gaan invullen.

Ambities

"Ik ben er supertrots op om deel uit te maken van dit unieke, nationale park", zei wethouder Boudewijn Revis van de gemeente Den Haag. Hij benadrukte het belang van het verankeren van het park in de hoofden en harten van het publiek en in het beleid van de deelnemende organisaties. "Daarbij is het essentieel om verbindingen te leggen", betoogde wethouder Martijn Bilars van de gemeente Noordwijkerhout. "Verbindingen tussen de verschillende gebieden, tussen stad en land, natuur en cultuur en tussen iedereen die zich bij het park betrokken voelt. En tot slot vraagt het park om versterking", aldus directeur Michiel Houtzagers van het Zuid-Hollands Landschap. Daarmee doelde hij op de natuurkwaliteit, het landschap, het cultureel erfgoed en al het andere wat Hollandse Duinen zo mooi maakt.

"Een natuurlijk landschap dat bescherming biedt, is een landschap dat natuurlijk bescherming verdient" - Jeroen de Haan, Hoogheemraadschap van Rijnland (red. van twitter).

Organisatie

De uitgesproken ambities dienen als basis voor het activiteitenprogramma en het organisatiemodel dat de partners de komende tijd samen gaan uitwerken. "We willen toe naar een compacte organisatie, die projecten aanjaagt en de onderlinge samenwerking mobiliseert", zei Wim Drossaert, directeur van Dunea. Intussen zal het publiek Hollandse Duinen steeds beter leren kennen: alle partners hijsen binnenkort de NPHD-vlag. De eerste vlag wappert al in Meijdendel.

Dunea en NPHD

De ontwikkeling van het Nationaal Park Hollandse Duinen is belangrijk voor Dunea. Het draagt bij aan meer kennis en bewustwording over de bijzondere functie van de duinen bij de waterwinning en andersom. Door de waterwinning in de duinen kunnen bezoekers namelijk iedere dag genieten van de bijzondere natuur. 

Meer informatie over Dunea en Nationaal Park Hollandse Duinen.