Nog maximaal vijf jaar precario!

Precarioheffing op waterleidingen wordt afgeschaft. Dat heeft de Eerste Kamer vandaag besloten. De gemeenten in ons leveringsgebied mogen de heffing in vijf jaar afbouwen. Daarna hoeft Dunea geen belasting meer te betalen voor het gebruik van gemeentegrond. Goed nieuws voor uw waterrekening, want de ‘vastrechttoeslag voor precario’ zal dan komen te vervallen.

Dunea is blij met dit besluit. “Dit is heel goed voor de transparantie in tarieven,” reageert Wim Drossaert, directeur van Dunea. “Als precario over vijf jaar helemaal is afgebouwd, is helder dat je via onze waterrekening voor de diensten van Dunea betaalt."

Lange tijd was precario op waterleidingen een verschijnsel dat zich hoofdzakelijk binnen het leveringsgebied van Dunea voordeed. De afgelopen jaren won precario ook in de rest van Nederland aan populariteit. Drossaert: “Dit jaar verwachten wij precariorekeningen van alle gemeenten, ter waarde van 12,6 miljoen euro. Dit zijn kosten voor de waterlevering die wij helaas per gemeente moeten verdelen over de klanten.” Dat komt nu neer op een vastrechttoeslag van tussen €5 en €65 per adres per jaar, afhankelijk van de gemeente. Afschaffing zal de waterrekening uiteindelijk lager en transparanter maken en administratieve verlichting geven.

Afbouw

Gemeenten kunnen de komende vijf jaar nog dezelfde precariorekening sturen als in 2016, maar Dunea hoopt dat gemeenten kiezen voor snelle afbouw. Drossaert: “We begrijpen dat het een uitdaging is om als gemeente zonder deze inkomsten te kunnen, maar het zou mooi zijn als alle inwoners de komende jaren al kunnen profiteren van een daling in lasten.”

Eind 2004 nam de Tweede Kamer al moties aan om de precariobelasting af te schaffen, maar de uitvoering daarvan bleef steeds hangen. Tot Minister Plasterk ermee aan de slag ging, na twaalf jaar. Oorspronkelijk was zijn plan een overgangsperiode van tien jaar toe te staan, maar de Tweede Kamer heeft die verkort tot vijf jaar. Na 2022 is precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten bij wet verboden.

Meer informatie: