Duurzaam Terreinbeheer nog steeds op orde

Dunea beheert haar bedrijfs- en natuurterreinen nog steeds duurzaam. Dat concludeerde de KIWA-auditor begin juli bij de jaarlijkse controle. Het milieucertificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer is daarmee weer voor één jaar toegewezen. Als natuurbeheerder en maatschappelijke organisatie, vindt Dunea het belangrijk om hieraan te voldoen.

Bij een audit wordt een aantal terreinen bezocht en de administratie gecontroleerd. Dunea kon daarbij aantonen dat er milieukeurbestrating was gekocht, eco-aanplant was gedaan, FSC-hekwerk was geplaatst en onderhoudswerk aan onze buitenterreinen juist was aanbesteed. Dunea-medewerkers die te maken hebben met terreinbeheer of verwante processen, krijgen jaarlijks een training om de regels voor het duurzaam werken op al onze bedrijfsterreinen onder de aandacht te houden. Aannemers moeten een intentieverklaring tekenen voordat ze op onze terreinen werk mogen uitvoeren.

De verlenging van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer betekent dat Dunea:

  • geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt;

  • geen meststoffen gebruikt;

  • hout gebruikt met een FSC- of PEFC-keurmerk;

  • milieukeur betonproducten gebruikt voor bestrating;

  • milieukeur- of ECO-beplanting toepast;

  • groenafval naar een composteerinstallatie brengt;

  • bestrating borstelt om onkruid te bestrijden;

  • eenvoudig biologisch afbreekbare smeermiddelen gebruikt.

Meer weten?