Dunea teleurgesteld, gemeente kiest niet voor belang waterwinning en natuur

De gemeente Katwijk heeft vrijdag 19 mei 2017 het OKRA rapport, dat in opdracht van Dunea en projectlocatie Valkenburg is gemaakt, beschikbaar gesteld. Daarbij heeft de gemeente een persbericht uitgedaan met de gemeentelijke keuze voor een barakkendorp ‘met een groen accent’. Dunea is teleurgesteld dat de gemeente niet kiest voor het belang van waterwinning en natuur.

Dunea heeft geen geheim gemaakt van haar voorkeur voor de variant barakkenpark, waarin de ontwikkeling van natuur en recreatieve beleving centraal staat. Wij willen dat de gemeente de barakken overneemt en zich met de uitwerking van het barakkendorp houdt aan alle eisen die de ligging van de barakken in een beschermd waterwingebied met zich meebrengt. De gemeente maakt nu echter de keuze voor de variant barakkendorp.

Geen openbaar groengebied

Met de keuze voor een barakkendorp is de ontwikkeling van een openbaar groengebied aan de westzijde van de Wassenaarseweg van de baan. Het barakkendorp scheidt het gebied af van de duinen. Dunea heeft de resterende ruimte nodig voor de waterwinning. Een variant ‘met groen accent’ is wat betreft Dunea geen realistische optie.

Dunea wil snel duidelijkheid

Directeur Wim Drossaert: “De gemeente zegt niets over hoe het barakkendorp gerealiseerd kan worden. Daarover willen we snel verder in gesprek. Want het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de toekomst van het gebied. De vraag naar drinkwater neemt toe en Dunea moet de waterwinning verder optimaliseren. Daarvoor is ook dit gebied hard nodig.”
Het onderzoek over de hiervoor benodigde ruimte loopt nog. Bij de stelligheid van de uitspraken op basis van een voorlopig onderzoek maakt Dunea daarom een voorbehoud. Het belang van een zekere en toekomstbestendige drinkwatervoorziening moet voorop staan bij iedere variant.

Geen gezamenlijke visie

Het rapport geeft een goed beeld van de potentie van het gebied waar de barakken staan. Het gebied herbergt niet alleen erfgoed, maar maakt ook onderdeel van het prachtige duingebied Berkheide, cruciaal voor de drinkwatervoorziening van het westen van de Randstad en gewaardeerd natuur- en recreatiegebied. Het rapport schetst de dillema’s en de te maken keuzes. Helaas is er dus nog steeds geen gedeelde visie van Katwijk en Dunea. Wat betreft Dunea gaat het niet alleen om een afweging tussen erfgoed aan de ene kant en waterwinning aan de andere. Dit gebied moet weer toekomst krijgen als gebied waar bewoners van Katwijk en de wijde omgeving graag gaan komen.

Lees verder: