Dunea wil een oplossing voor barakken Katwijk

Dunea wil een nieuwe toekomst voor het gebied van de barakken langs de Wassenaarseweg in Katwijk. Waarbij ruimte is voor het behoud van erfgoed én waterwinning, natuur en recreatie. Een deel van de barakken kan hier een passende, toekomstgerichte functie krijgen. Er is een plan en Dunea is op zoek naar partijen om dit plan samen mee uit te werken.

De barakken in Katwijk zijn militair erfgoed en door de gemeente Katwijk aangewezen als gemeentelijk monument. De 17 barakken aan duinzijde zijn eigendom van Dunea. Al bijna tien jaar is er discussie over de toekomst van de barakken. Betekent de status van gemeentelijk monument dat alle barakken behouden moeten blijven? Of is er een oplossing mogelijk waarbij een deel van de barakken behouden blijft en wordt geïntegreerd in een gebied voor waterwinning, natuur en recreatie?

Twee toekomstvarianten

Om tot een gezamenlijke visie te komen, ontwikkelde het bureau OKRA in 2016 voor de gemeente Katwijk en Dunea twee toekomstvarianten:

  1. Barakkendorp
    Het gebied wordt een dorp, waarbinnen de meeste barakken behouden blijven.
  2. Landschapspark
    Het gebied wordt een landschapspark met ruimte voor waterwinning, natuur en recreatie, waarbinnen enkele barakken behouden blijven en een bijpassende nieuwe functie krijgen.

Dunea heeft de voorkeur voor het landschapspark. Zo voorkomen we dat we in een risicovolle vastgoedontwikkeling terecht komen waar onze klanten de rekening voor betalen. Bovendien biedt de tweede variant de mogelijkheid voor Dunea om te realiseren waar we écht goed in zijn: drinkwaterwinning, natuur en recreatie.

Niet stilstaan

De uitwerking van de twee varianten heeft voor Dunea en de gemeente Katwijk nog niet geleid tot de gehoopte gezamenlijke visie. En zonder visie en plannen gebeurt er helaas ook niets. Dunea wil niet stilzitten. We willen verder met het uitwerken van een plan. Wij sluiten variant 1 niet uit, als bijvoorbeeld de gemeente Katwijk de barakken overneemt. Bij variant twee wil Dunea wél het voortouw nemen.

Erfgoed voor de toekomst, ruimte voor waterwinning én natuur en recreatie

Dunea zet nu vol in op het ontwikkelen van de tweede variant. Het landschapspark geeft ons de ruimte om het gebied beter te betrekken bij het Nationaal Park Hollandse Duinen. Als onderdeel van dit natuurgebied komt er dan ruimte voor waterwinning en meer recreatie. Barakken krijgen in deze variant een passende functie binnen het gebied, zoals een museum- of horecafunctie, waardoor zij weer tientallen jaren meekunnen.

We kunnen het niet alleen

Dunea realiseert zich dat dit mooie en ambitieuze plan niet zomaar werkelijkheid kan worden. We hebben daarvoor andere maatschappelijke partijen nodig zoals natuur- en erfgoedorganisaties, ondernemers en bewoners. We gaan een aantal partijen actief benaderen om mee te denken. We ontwikkelen samen een waardevol en bijzonder gebied. Een gebied waar Katwijk, Dunea, betrokken partijen en de hele regio trots op kunnen zijn!