Dunea helpt Leiden Zuidwest naar aardgasvrije toekomst

Leiden werkt hard aan een kansrijke en leefbare stad voor nu en straks. Dunea onderschrijft en ondersteunt die ambitie en ondertekende daarom op 20 december de intentieovereenkomst 'Leiden Zuidwest Aardgasvrij'.

De omschakeling naar duurzaam en aardgasvrij verwarmen is één van de grootste opgaven waar heel Nederland de komende jaren mee te maken krijgt. Voor Dunea betekent dit meebewegen als het leidingwerk in de grond daarvoor moet worden aangepast, maar ook kansen om een duurzaam alternatief voor gas aan te bieden met energie uit water. Directeur Wim Drossaert: "Drinkwatertransportleidingen liggen overal, zijn van constante temperatuur en bieden mogelijkheden om te koelen en te verwarmen. Het is zonde om zo’n schone bron niet mee te wegen als optie. Dit aanbieden past bij onze duurzaamheidsambities en bij die van onze partners."

1500 woningen per jaar anders verwarmen

Leiden Zuidwest is een van de wijken waar wordt gestart met het ontwikkelen van betaalbare, betrouwbare en duurzame alternatieven voor de huidige verwarming door aardgas in de bebouwde omgeving. In 2035 wordt dit de eerste wijk zonder aardgas. Uiteindelijk komt iedere wijk in Leiden aan de beurt om het gasnet te vervangen voor een duurzaam alternatief. Ongeveer 50.000 huizen moeten in 33 jaar anders worden verwarmd, dat zijn gemiddeld 1.500 per jaar.

Paul Dirkse, wethouder Duurzaamheid in Leiden: "De uitdaging is fors. We gaan van gas los in Leiden. En wat is het dan belangrijk om vanaf het begin met alle partners in de wijk samen op te trekken. Met de ondertekening van deze intentieovereenkomst gaan we nu echt van start om met elke inwoner van Leiden Zuidwest een betrouwbare, betaalbare en duurzame warmteoplossing te zoeken."

Op dit moment verkent de gemeente of het mogelijk is om in Leiden Zuidwest een uitbreiding van het warmtenet te realiseren. Ook andere alternatieve vormen van verwarming en koken worden op buurtniveau onderzocht. Voor alle woningen is het uitgangspunt het kiezen van geschikte oplossingen, die passen bij de omgeving, de huizen zelf én de bewoners. Voor de gehele wijk en stad geldt dat ongeacht welk verwarmingssysteem er komt, besparen van energie altijd zinvol is. Partners van de gemeente Leiden zijn: De Sleutels, Ons Doel, DUWO, Portaal, Alliander, Nuon, Warmtebedrijf Rotterdam, het hoogheemraadschap van Rijnland en Dunea.

Meer informatie?

Voor meer informatie bezoekt u de website van de gemeente Leiden of de website Goed. Op deze website vindt u ook meer informatie over onze andere duurzame initiatieven.