Openbare tapkranen

Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar

Dunea heeft al sinds jaar en dag openbare tapkranen staan op plaatsen waar in de directe omgeving geen drinkwater voor handen is, zoals bijvoorbeeld in de duinen of stadsparken. De komende jaren wil Dunea samen met gemeenten meer tapkranen plaatsen in het publieke domein. Op deze manier bieden we een extra service aan de klanten, dragen we bij aan de reductie van CO2-uitstoot door het gebruik van petflesjes te ontmoedigen en werken we aan de gezondheid.

Brochure

Lees de brochure Het tapkranenprogramma van Dunea (PDF)

Welke gemeenten hebben al openbare tapkranen?