Openbare tapkranen


Lekker water voor onderweg

Bent u onderweg en heeft u zin in een slokje water? Dat kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, gratis water tappen bij één van de 160 tapkranen in ons leveringsgebied. Kijk op de tapkranenkaart voor een tapkraan op uw route. 

Met de tapkranen willen wij een extra service bieden aan onze klanten en het hergebruik van flessen en bidons stimuleren om zo de plastic afvalberg van flesjes te verminderen. 

Gemeenten en scholen kunnen een tapkraan aanvragen. Particulieren willen we verzoeken een tapkraan aan te vragen via hun gemeente. 

Tapkraan aanvragen

Laatste nieuws

7 april 2020
De afgelopen weken zijn wij begonnen met het opendraaien van de 185 openbare tapkranen in ons leveringsgebied. Daarbij is het risico van coronabesmetting via de tapkraan zorgvuldig meegewogen. Juist ook in deze coronacrisis vinden wij het een goede zaak dat her en der schoon stromend water in de openbare ruimte aanwezig is. De kranen bieden voorbijgangers immers ook de gelegenheid om de handen wassen.

Daarnaast worden de tapkranen gebruikt voor monsternames in ons distributienet. Dat gebeurt normaal natuurlijk bij onze klanten thuis, maar om contact te vermijden zijn die monsternames bij de klant gestopt. Gezien de constructie van de openbare tapkranen, is de kans op besmetting met het coronavirus via de kraan minimaal. Het direct uit de kraan drinken en zo met de mond besmetting overbrengen is praktisch onmogelijk. Het risico van besmetting via de drukknop is weliswaar aanwezig, maar dat geldt voor elk oppervlak in de openbare ruimte.

Wij adviseren om na het aanraken van de drukknop de handen te wassen om besmetting te voorkomen, zoals dat advies bijvoorbeeld ook geldt na het boodschappen doen. Voor de duidelijkheid: de knop hoeft alleen aangeraakt te worden om de kraan openen, niet om deze weer te sluiten. De drukknop kan eventueel ook met de elleboog worden bediend, of men kan een zakdoek of handschoen gebruiken om direct contact te voorkomen.

Openbare tapkraan recreanten

Openbare tapkranen in uw gemeente?

Dunea wil samen met gemeenten meer tapkranen plaatsen in het publieke domein. Er valt namelijk veel CO2 te besparen als mensen niet langer flesjes water kopen en vervolgens weggooien, maar recyclebare flesjes bij een watertappunt steeds opnieuw vullen met koel, lekker én gezond drinkwater. Een besparing die per tapkraan zomaar kan oplopen tot 5.000 kilo C02 per jaar. Gemeentes kunnen bij ons de tapkraan aanvragen

Meer over het tapkranenprogramma

Ontzettend fijn dat we tijdens onze wandeling onze doppers kunnen bijvullen met vers drinkwater.

Waar staan de openbare tapkranen?

Let op: het duurt enkele seconden voordat de kaart geladen is.

Onderhoud openbare tapkranen

U kunt gedurende 1 mei t/m half november gratis drinkwater tappen bij de openbare tapkranen. In de wintermaanden gaan de kranen dicht om onder andere bevriezing te voorkomen.

Werkt een openbare tapkraan niet naar behoren?

Geef dit aan ons door. Wij zijn van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer: 088 347 47 47.