Vroegsignalering

Hulp voor klanten bij moeite met betalen 

Klanten die moeite hebben met het betalen van facturen, willen wij eerder en beter helpen. Daarom werken wij samen met gemeenten en organisaties voor hulp bij schulden. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Een van de afspraken is dat wij aan de gemeente doorgeven als klanten bij ons een achterstand van betaling hebben.

Vroegsignalering van schulden is sinds januari 2021 een wettelijke taak voor de gemeenten. Dit staat in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Alle Nederlandse drinkwaterbedrijven werken mee aan deze regeling. Ook woningverhuurders, zorgverzekeraars en energiebedrijven werken eraan mee. 

Vroeg signaleren voorkomt grotere problemen 

Het doel van vroegsignalering is om grote schulden te voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat mensen met financiële zorgen of schulden eerder in beeld komen en passende hulp krijgen. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan op het gebied van relaties, werk of gezondheid.

Hoe werkt de regeling vroegsignalering?

  • Als u een tweede betalingsherinnering van ons heeft ontvangen, geven wij een aantal gegevens van u door aan uw gemeente. Dit gebeurt via beveiligde systemen en voldoet aan de wettelijke eisen van de AVG. Wij geven de volgende gegevens door:
  • Klantnummer
  • Geslacht
  • Voorletters en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Het bedrag van de openstaande facturen
  • Contactgegevens
  • De gemeente bekijkt of u alleen bij ons nog facturen te betalen heeft, of ook bij andere organisaties. Heeft u bij twee of meer organisaties nog facturen te betalen? Dan kan de gemeente contact met u opnemen om te bespreken of u hulp kunt gebruiken. De gemeente laat vervolgens aan ons weten wat de uitkomst van haar actie is.
  • Als de gemeente ons laat weten dat u hulp wilt, krijgt u 30 dagen langer de tijd om de facturen te betalen. Let op: dit geldt voor de facturen die op dat moment nog niet betaald zijn. Nieuwe facturen moet u wel betalen voor de normale vervaldatum. 

Toestemming delen intrekken

U heeft het recht om het doorgeven van uw persoonsgegevens en betalingsachterstanden te blokkeren. Als u niet wilt dat Dunea uw gegevens doorgeeft aan uw gemeente, kunt u uw toestemming intrekken met dit formulier

Veelgestelde vragen