Dunea heeft mijn betaalwijze gewijzigd, maar ik wil per automatische incasso blijven betalen. Wat nu?

Wanneer Dunea driemaal niet per automatische incasso bij u heeft kunnen afschrijven, vervalt uw automatische incasso. Dunea stuurt uw volgende factuur per post toe. Het bedrag op deze factuur kunt u zelf overmaken naar IBAN NL68 INGB 0000 0116 00, ter name van Dunea N.V., onder vermelding van het betalingskenmerk dat u terugvindt op de factuur.

Wilt u weer gebruikmaken van betalen per automatische incasso? U kunt uw betaalwijze via Mijn Dunea wijzigen. Om uw betaalgegevens te kunnen wijzigen, is het noodzakelijk dat u zich eenmalig registreert voor Mijn Dunea met uw klantnummer.

Alle vragen over betalingen