Wat betekenen de tarieven voor u?

Een rekenvoorbeeld

Voor een huishouden met leveringscapaciteit van 1,5 m3 per uur en een gemiddeld verbruik van 50 m3 per persoon per jaar (50.000 liter dus), kost water (exclusief vastrechttoeslag voor precario) voor een heel jaar in 2018:

2018 aantal personen 1   2 3 4
€1,00 x 50 m3 p.p per jaar  50 100  150 200
BoL €0,339 per m3  16,95 33,90  50,85  67,80 
Vastrecht huishouden (1,5 m3 / uur) 59,21 59,21 59,21   59,21
Totaal exclusief btw  126,16 193,11  260,06  327,01 
6% btw  7,57 11,59  15,60  19,62 
Voor een heel jaar - inclusief btw  133,73  204,70 275,66  346,63 

 

Drinkwater de afgelopen jaren - een rekenvoorbeeld

Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik van 100 m3 drinkwater per jaar zien we dat de jaarlijkse waterkosten (exclusief vastrechttoeslag voor precario) in 2018 met € 3,89 dalen.

Waternota per jaar excl. precario  2018  2017  2016 
m3 prijs x 100 m3  100,00  102,00 104,00
BoL  33,90  33,60  33,50 
Vastrecht capaciteit 1,5 m3 / uur  59,21  61,18  61,18 
Totaal exclusief btw  193,11 196,78  198,68 
6% btw  11,59 11,81  11,92 
Voor een heel jaar - incl.btw 204,70  208,59  210,60 

Meer tarieven, zoals andere leveringscapaciteiten en bijdragen aan precariokosten, leest u in de actuele Tarievenregeling.