Wat betekenen de tarieven voor u?

Een rekenvoorbeeld

Watergebruik is afhankelijk van het formaat huis, wel/geen tuin, met hoeveel mensen u samenwoont, enzovoort. De tariefcalculator geeft u een eerste indruk van uw waterrekening.

Tariefcalculator


Drinkwater de afgelopen jaren - een rekenvoorbeeld

Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik van 100m3 drinkwater per jaar zien we dat de jaarlijkse waterkosten voor 2024 met € 20,85 stijgen inclusief btw. 

Waternota per jaar excl. precario   2024  2023 2022 
m3 prijs x 100 m3   133,00  129,00 107,00
BoL   42,00  38,20 35,90
Vastrecht capaciteit 1,5 m3 / uur   78,21  66,88 64,42 
Totaal exclusief btw   253,21  234,08 207,32 
9% btw   22,79  21,07 18,61 
Voor een heel jaar - incl.btw  276,00  255,15 225,43 

Meer tarieven, zoals van andere leveringscapaciteiten en aansluitkosten, leest u op de tarievenpagina.

Waterglas met uitleg over tarieven 2024