Wat betekenen de tarieven voor u?

Een rekenvoorbeeld

In Nederland gebruikt één persoon gemiddeld 119 liter per dag, dus zo’n 43.500 liter (43,5m3) per jaar. Verbruik op een adres is echter afhankelijk van het formaat huis, wel/geen tuin, met hoeveel mensen u samenwoont, enzovoort. De tariefcalculator geeft u een eerste indruk van uw waterrekening.

Tariefcalculator


Drinkwater de afgelopen jaren - een rekenvoorbeeld

Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik van 100m3 drinkwater per jaar zien we dat de jaarlijkse waterkosten (exclusief vastrechttoeslag voor precario) voor 2022 met € 12,05 stijgen inclusief btw. 

Waternota per jaar excl. precario   2022 2021  2020 
m3 prijs x 100 m3   107,00 100,00 98,00 
BoL   35,40 35,40 34,80 
Vastrecht capaciteit 1,5 m3 / uur   64,42 60,36  59,47 
Totaal exclusief btw   206,82 195,76  192,27 
9% btw   18,61 17,62  17,30
Voor een heel jaar - incl.btw  225,43 213,38  209,57 

Meer tarieven, zoals van andere leveringscapaciteiten en bijdragen aan precariokosten, leest u op de tarievenpagina

Dunea Tarieven 2022