Wat betekenen de tarieven voor u?

Een rekenvoorbeeld

Voor een huishouden met leveringscapaciteit van 1,5 m3 per uur en een gemiddeld verbruik van 50 m3 per persoon per jaar (50.000 liter dus), kost water (exclusief vastrechttoeslag voor precario) voor een heel jaar:

2021 aantal personen 1 2 3 4
€1,00 x 50 m3 p.p per jaar 50,00 100,00 150,00 200,00
BoL €0,354 per m3 17,70 35,40 53,10 70,80
Vastrecht huishouden (1,5 m3 / uur) 60,36 60,36 60,36
60,36
Totaal exclusief btw 128,06 195,76 263,46 331,16
9% btw 11,53 17,62 23,71 29,80
Voor een heel jaar - inclusief btw 139,59 213,38 287,17 360.96

 

2020 aantal personen 1 2 3 4
€0,98 x 50 m3 p.p per jaar 49,00 98,00 147,00 196,00
BoL €0,34 per m3 17,40 34,80 52,20 69,60
Vastrecht huishouden (1,5 m3 / uur) 59,47 59,47 59,47 59,47
Totaal exclusief btw 125,87 192,27 258,67 325,07
9% btw 11,33 17,30 23,28 29,26
Voor een heel jaar - inclusief btw 137,20 209,57 281,95 354,33


Drinkwater de afgelopen jaren - een rekenvoorbeeld

Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik van 100 m3 drinkwater per jaar zien we dat de jaarlijkse waterkosten (exclusief vastrechttoeslag voor precario) voor 2021 met € 3,81 stijgen.

Waternota per jaar excl. precario  2021  2020  2019 
m3 prijs x 100 m3  100,00 98,00  98,00
BoL  35,40 34,80  34,30 
Vastrecht capaciteit 1,5 m3 / uur  60,36  59,47  59,47 
Totaal exclusief btw  195,76  192,27  191,77
6% btw (9% btw in 2019) 17,62  17,30 17,26
Voor een heel jaar - incl.btw 213,38  209,57  209,03 

Meer tarieven, zoals andere leveringscapaciteiten en bijdragen aan precariokosten, leest u op de tarievenpagina

Dunea tarieven 2021