Wat betekenen de tarieven voor u?

Een rekenvoorbeeld

In Nederland gebruikt één persoon gemiddeld 119 liter per dag, dus zo’n 43.500 liter (43,5m3) per jaar. Verbruik op een adres is echter afhankelijk van het formaat huis, wel/geen tuin, met hoeveel mensen u samenwoont, enzovoort. De tariefcalculator geeft u een eerste indruk van uw waterrekening.

Tariefcalculator


Drinkwater de afgelopen jaren - een rekenvoorbeeld

Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik van 100m3 drinkwater per jaar zien we dat de jaarlijkse waterkosten voor 2023 met € 29,72 stijgen inclusief btw. 

Waternota per jaar excl. precario   2023  2022 2021 
m3 prijs x 100 m3   129,00  107,00 100,00
BoL   38,20  35,90 35,40
Vastrecht capaciteit 1,5 m3 / uur   66,88  64,42 60,36 
Totaal exclusief btw   234,08  207,32 195,76 
9% btw   21,07  18,61 17,62 
Voor een heel jaar - incl.btw  255,15  225,43 213,38 

Meer tarieven, zoals van andere leveringscapaciteiten en bijdragen aan precariokosten, leest u op de tarievenpagina.  

Opbouw tarieven 2023