Lekkage bij de waterleiding/mantelbuis

Vervelend, u heeft lekkage bij uw waterleiding/mantelbuis. Maar wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor deze leiding? Bij een lekkage door de muur bij de waterleiding wordt er al snel gedacht dat de waterleiding lek is. In veel gevallen gaat het echter niet om de waterleiding, maar om grondwater, bijvoorbeeld door stijging van het grondwaterpeil. Het gaat dan dus niet om een lek in de (drinkwater)leiding, maar om stijgend grondwater. Op zo'n moment is de huiseigenaar of woningverhuurder verantwoordelijk voor het dichten van het lek.

Lekkage bij mantelbuis waterleiding

Hoe weet ik wie verantwoordelijk is?

Hoe komt u erachter wie u om hulp kunt vragen? Als het lekt naast of aan de buitenkant van de buis (de zogenaamde mantelbuis), dan doet de huiseigenaar er goed aan om een loodgieter in te schakelen die het probleem kan verhelpen. Betreft het (drink)water dat uit de waterleiding lekt, dan komen de monteurs van Dunea natuurlijk bij u langs om dit te verhelpen. U kunt 24/7 een storing melden via telefoonnummer 088 347 47 47.

Zijn de tegels bij uw voordeur verzakt, ziet u water op straat staan of hoort u het water stromen? Dan is de kans groot dat de waterleiding lekt en naar binnenstroomt. U kunt ons dan bellen.

Glasvezel

Goed om te weten: als er recent glasvezel bij u in de straat is aangelegd, is de kans groot dat het gaat om regenwater. Door de werkzaamheden verandert de grondsamenstelling, waardoor regenwater makkelijker wegzakt en het grondwaterpeil stijgt.