Veiligheid: een juiste aarding van uw huis

Sinds 1980 is het niet meer toegestaan om de elektrische installatie van een woning te aarden via de drinkwaterleiding. Is dit bij u in orde? Een juiste aarding en periodieke controle ervan is belangrijk voor uw veiligheid en die van (onze) monteurs.

Aarding is een koperen draad die elektriciteit via de aarde laat wegvloeien als er een defect is in elektrische apparaten. Is de aarding goed, dan komen de apparaten niet onder spanning te staan. 

Het risico

Elektrische spanning is onzichtbaar. Apparaten blijven het gewoon doen als de aardedraad loszit of ontbreekt. Ondeugdelijke aarding wordt pas ontdekt als er bijvoorbeeld een apparaat stuk gaat. U kunt dan onder stroom komen te staan.

Aarding op de waterleiding is gevaarlijk en verboden

Vroeger werd aarding van een huisinstallatie op een metalen waterleiding gedaan. Maar als een monteur dan een leiding moet repareren, kan hij onder stroom komen te staan. Daarom heeft elk pand een aardpen nodig die de elektrische spanning veilig wegvoert.

Aarding hoort bij eigendom

De eigenaar van een woning of pand is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie van zijn eigendom. De aansluitleiding die water naar uw huis brengt, de hoofdkraan en de watermeter zijn eigendom van Dunea. Onze monteurs moeten die veilig kunnen repareren of vervangen.

Informatie over de aarding van uw huis

Is uw huis/pand van voor 1980, controleer dan of de elektrische aarding juist is. Het bouwrapport bij de aankoop moet melding maken van de aardingssituatie of u kunt over een (recenter) aardingscertificaat beschikken, afgegeven bij een (periodieke) controle.
Bij twijfel is het altijd raadzaam deze te laten controleren door een erkend of gecertificeerd elektrotechnisch installatiebedrijf. U vindt er één bij u in de buurt via: vind een installateur

Wat is een goede aarding?

Aarding via een aardelektrode in de grond, is een juiste aarding. De aardleiding van de elektrische installatie is dan aangesloten op een speciale koperen pen (aardelektrode) in de grond. Deze pen staat via een koperen draad in de meterkast in verbinding met de elektrische installatie. Bij een defect van een toestel of van de installatie wordt de stroom via de pen afgevoerd naar de aarde.

Periodieke controle & verklaring

Het is aan te raden om eens in de vijftien jaar de goede werking van de aardelektrode te laten controleren. Sommige organisaties vragen voordat zij onderhoud plegen, om een speciale verklaring. Dunea doet dit bijvoorbeeld als de aansluitleiding naar uw huis van metaal is. Vraag daarom na een aardingscontrole altijd naar een bewijs van een goed functionerende veiligheidsaarding.