Veiligheid: een juiste aarding van uw huis

Sinds 1980 is het niet meer toegestaan om de elektrische installatie van een woning te aarden via de drinkwaterleiding. Is dit bij u in orde? Een juiste aarding en periodieke controle ervan is belangrijk voor uw veiligheid en die van monteurs.

Aarding is een koperen draad die elektriciteit via de aarde laat wegvloeien als er een defect is in elektrische apparaten. Is de aarding goed, dan komen de apparaten niet onder spanning te staan. 

Het risico

Aarding is onzichtbaar. De wasmachine bijvoorbeeld blijft het gewoon doen als de aardedraad loszit of ontbreekt. Ondeugdelijke aarding wordt pas ontdekt als er iets fout gaat. U kunt dan onder stroom komen te staan.

Aarding op de waterleiding is gevaarlijk en verboden

Vroeger werd aarding van een huisinstallatie wel op een metalen waterleiding gedaan. Door de toepassing van kunststof waterleidingen is deze manier van aarding onbruikbaar geworden, want dit materiaal geleidt geen elektriciteit. Bij een defect in een apparaat in huis kunnen zich dan levensgevaarlijke situaties voordoen, zowel voor u als voor een monteur die buiten aan de waterleiding van Dunea werkt.

Een juiste aarding hoort bij een veilig huis

De huiseigenaar zelf is verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie van zijn eigendom. De aansluitleiding die water naar uw huis brengt, is eigendom van Dunea. Onze monteurs moeten die veilig kunnen repareren of vervangen, zonder het risico te lopen onder stroom komen te staan.

Informatie over de aarding van uw huis

Heeft u een huis van voor 1980, dan is het belangrijk om zeker te zijn of de aarding juist is. Het bouwrapport bij de aankoop van uw huis moet melding maken van de aardingssituatie of u kunt over een (recenter) aardingscertificaat beschikken, afgegeven bij een (periodieke) controle.
Bij twijfel is het altijd raadzaam deze te laten controleren door een (erkend) elektrotechnisch installateur of waarborginstallateur. Via de brancheorganisatie voor installateurs vindt u er één bij u in de buurt: vind een installateur

Wat is een goede aarding?

Aarding via een aardelektrode in de grond, is een juiste aarding. De aardleiding van de elektrische installatie is dan aangesloten op een speciale koperen pen (aardelektrode) in de grond. Deze pen staat door middel van een koperen draad in de meterkast in verbinding met de elektrische installatie. Bij een defect van een toestel of van de installatie wordt de stroom via de pen afgevoerd naar de aarde.

Onderhoud = periodieke controle

Het is aan te raden om eens in de vijftien jaar de goede werking van de aardelektrode te laten controleren door een installateur die gecertificeerd is volgens de BRL K14038. De controle is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van (toekomstige) installateurs of elektriciens. Om te voorkomen dat zij een risico lopen is het wenselijk de controle uit te voeren. 

Verklaring juiste aarding

Sommige organisaties vragen voordat zij onderhoud plegen (bijvoorbeeld bij een storing in uw woning) om een speciale verklaring. De 'Conformiteitsverklaring volgens de BRL K14038' geeft de garantie dat de aardingscontrole volgens de eisen is uitgevoerd. 

Ik heb toch een aardlekschakelaar?

De aardlekschakelaar in de meterkast vergelijkt alleen of de heen- en teruggaande stroom gelijk is. Is dat niet het geval, dan is er iets mis en verlaat de stroom via een verkeerde weg (bijvoorbeeld via het menselijk lichaam) de elektrische installatie. De aardlekschakelaar onderbreekt de stroomtoevoer en zorgt zo voor extra bescherming in geval van een defect, maar is géén vervanging voor een juiste aarding. Want als de aarding niet goed is geregeld, kan ook een juiste werking van de aardlekschakelaar niet worden gegarandeerd.