Klachtenregeling Dunea

Waar kan ik terecht met mijn klacht? 

Wij doen ons best om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Wij vinden het vervelend dat u een klacht heeft en willen u graag verder helpen. Hieronder leest u hoe.

Wat moet ik doen?

U kunt uw klacht en/of schadeclaim via e-mail, telefonisch, per brief of via onze website aan ons doorgeven. Ook privacy-gerelateerde meldingen kunt u op deze manier aan ons doorgeven. Vermeld in uw bericht de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres, woonplaats en klantnummer (als u deze heeft)
  • Uw e-mailadres als u antwoord wilt via de e-mail
  • Uw telefoonnummer
  • Duidelijke omschrijving van uw klacht
  • Bewijsvoering (in verband met schade)

Website

Op onze website hebben we een contactformulier, waarmee u uw klacht direct kunt doorgeven aan Meldpunt Klachten.

E-mail

U kunt uw klacht mailen naar klachten@dunea.nl.

Telefonisch

Onze Klantenservice is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088- 347 47 47. Onze medewerker noteert uw klacht en geeft deze door aan Meldpunt Klachten.

Per brief

U kunt uw klacht per post sturen naar:
Dunea, Meldpunt Klachten
Antwoordnummer 17066
2700 VG Zoetermeer 

Wat gebeurt er met uw klacht zodra wij die hebben ontvangen?

Na ontvangst van uw klacht krijgt u een bevestiging. Wij proberen uw klacht binnen vijf werkdagen te behandelen. In bijzondere situaties kan het zijn dat het langer duurt om tot een oplossing te komen. Mocht dit het geval zijn, dan nemen wij contact met u op en wordt er indien nodig uitstel gezet op een factuur. Als blijkt dat onze procedures verbeterd kunnen worden, dan nemen wij dit mee in ons verbeterproces.

Als wij er samen niet uitkomen

Als wij er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is een onafhankelijke instantie.