Klachtenregeling Dunea

Waar kan ik terecht met mijn klacht? 

Wij doen ons best om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Wij vinden het vervelend dat u een klacht heeft en willen u graag verder helpen. Hieronder leest u hoe.

Wat moet ik doen?

U kunt uw klacht en/of schadeclaim aan ons doorgeven via ons contactformulier, e-mail, per brief of  telefonisch. Ook privacy-gerelateerde meldingen kunt u op deze manier aan ons doorgeven. Vermeld in uw bericht de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres, woonplaats en klantnummer (als u deze heeft)
  • Uw e-mailadres als u antwoord wilt via de e-mail
  • Uw telefoonnummer
  • Duidelijke omschrijving van uw klacht
  • Bewijs door een foto of kopie van papieren die nodig zijn (bijvoorbeeld in verband met schade).

Website

Op onze website hebben we een contactformulier, waarmee u uw klacht kunt doorgeven aan Meldpunt Klachten. In het menu 'reden' kunt u kiezen voor het melden van een klacht. 

E-mail

U kunt uw klacht mailen naar klachten@dunea.nl.

Per brief

U kunt uw klacht per post sturen naar:
Dunea, Meldpunt Klachten
Antwoordnummer 17066
2700 VG Zoetermeer 

Telefonisch

Onze Klantenservice is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088- 347 47 47. Onze medewerker noteert uw klacht en geeft deze door aan Meldpunt Klachten.

Wat gebeurt er met uw klacht? 

Na ontvangst van uw klacht krijgt u een bevestiging. Wij proberen uw klacht binnen vijf werkdagen te behandelen. In bijzondere situaties kan het zijn dat het langer duurt om tot een oplossing te komen. Als dit het geval is, dan nemen wij contact met u op. Als het nodig is krijgt u uitstel van betaling van een factuur als het wat langer duurt. Als blijkt dat onze werkwijze, afspraken of regels verbeterd kunnen worden, dan gaan we daar mee aan de slag. 

Als wij er samen niet uitkomen

Als wij er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is een onafhankelijke instantie.