Duurzaam Dunea

Betrouwbaar drinkwater uit de kraan en prachtige duingebieden; Dunea zet zich er 24 uur per dag voor in, zodat iedereen ervan kan genieten. Daarbij streven we voortdurend naar een duurzame balans tussen waterwinning, natuurbeheer en milieubeheer. Want wat nu bijdraagt aan 'het goede leven', gunnen we toekomstige generaties natuurlijk ook.

Zelf verduurzamen

Ook al is duininfiltratie de duurzaamste manier van zuiveren, onze natuurlijke producten duin & water kunnen altijd meer of minder duurzaam worden gemaakt of beheerd. We moeten kritisch naar onze processen blijven kijken. Een greep uit onze initiatieven:

 • Rivierwater zuiveren en verpompen naar alle huizen kost veel energie. Door in te zetten op energiebesparing, duurzame energiebronnen en deugdelijke compensatieprojecten, nemen we daar steeds meer onze verantwoordelijkheid in en werken we aan een dalende CO2-uitstoot. We kopen groene energie in voor het produceren en distribueren van ons drinkwater. Met de Zonnepanelen op productielocatie Scheveningen hebben we een eigen duurzame energiebron.
 • Al ons procesafval wordt hergebruikt.
 • Het hoofdkantoor in Zoetermeer won de 3e prijs in de Award Duurzame Architectuur 2014.
 • Voor onze terreinen volgen wij de Barometer Duurzaam Terreinbeheer.
 • In de buitendienst beperken wij onze kilometers door efficiente planning, bijvoorbeeld met behulp van een app.
 • Wij werken met overheidsprogramma's als Duurzaam Inkopen, Duurzaam Bouwen en het Cradle-to-Cradle principe.

Anderen helpen verduurzamen

Als we anderen kunnen helpen met het realiseren van duurzaamheidsdoelen, wordt de impact veel groter!

 • Openbare tapkranen
  Dagelijks worden er in Nederland 500.000 plastic flesjes weggegooid. Als u uw bidon steeds weer opnieuw vult met lekker en betrouwbaar kraanwater, dan levert u een bijdrage aan het verminderen van plastic in uw omgeving. Samen met gemeenten maakt Dunea het u gemakkelijker, door openbare tapkranen beschikbaar te stellen. Hier staan ze.
 • Kraanwater graag!
  De meeste gemeenten in ons leveringsgebied zijn kraanwatergemeenten en schenken dus kraanwater ipv gebotteld water. Dat scheelt verpakkingen en vervoersbewegingen. Dunea pleit met andere waterbedrijven voor de beschikbaarheid van kraanwater op festivals en in de horeca.
   
 • Warmte/koude-opslag
  We onderzoeken met diverse partijen mogelijkheden voor warmte/koude-opslag waarbij we warmte/koude aanleveren vanuit onze waterleidingen. Daarom zijn we ook deelnemer van het Programma Warmte-Koude Zuid-Holland.

 • We onderzoeken voor nieuwe woonwijken mogelijkheden om te verduurzamen op gebied van water en energie.

MVO zelfverklaring

Dunea handelt niet alleen naar de letter van overheidsvoorschriften, maar ook naar de geest van het overheidsbeleid. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dan ook het richtsnoer voor de bedrijfsvoering. In de MVO zelfverklaring beschrijft Dunea - conform ISO 26000-normen - hoe hier in de praktijk uitvoering aan wordt gegeven en wat onze normen en waarden zijn, wie wij zien als onze stakeholders, wat onze prioriteiten zijn en hoe wij de uitvoering van dit beleid borgen.