Uitgebreid meetprogramma

Meetprogramma van bron tot kraan

Geen levensmiddel in ons land staat onder strengere controle dan water uit de kraan. In wet- en regelgeving over waterkwaliteit staat omschreven welke stoffen er wel en niet in het drinkwater mogen voorkomen, en in welke hoeveelheden. Dunea controleert de waterkwaliteit via een uitgebreid meetprogramma gedurende het hele zuiveringsproces. Het Waterlaboratorium, een onafhankelijk laboratorium, voert de kwaliteitscontrole uit en rapporteert deze aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILenT). Zij nemen hiervoor jaarlijks duizenden monsters: van het rivierwater in de Afgedamde Maas tot bij klanten thuis.

Doordat de meettechnieken steeds gevoeliger worden, kunnen al zeer lage concentraties stoffen worden aangetoond. Zelfs per nanogram: een miljoenste milligram. Dat zorgt ervoor dat we stoffen al heel snel kunnen detecteren en nader onderzoeken, nog voordat ze een effect hebben op de volksgezondheid. 

Maas-alarm

Monitoring van de waterkwaliteit begint al over de grens. RIWA-Maas behartigt internationaal de belangen voor de Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven die Maaswater als bron hebben. Doordat meetgegevens internationaal worden gedeeld, kan met een rekenkundig model worden bepaald hoe concentraties stoffen zich door de rivier bewegen. Als dat reden is tot zorg, wordt er 'Maas-alarm' geslagen. Wij weten dan hoeveel tijd er nog ongeveer is om passende maatregelen te nemen.

Kwaliteitsbewaking door waterbeestjes

Op de Afgedamde Maas doet Dunea ook zelf metingen, bijvoorbeeld daar waar het poldergemaal water uit het achterland loost op de rivier en direct voor het innamepunt. Vlak daarachter hebben wij een biomonitor, een aquarium met vlo-kreeften die ons continu informatie geven over de waterkwaliteit. Als de vlo-kreeften 'aanslaan', is dat reden om de inname stil te zetten totdat we weten wat er aan de hand is, bijvoorbeeld uit resultaten van monstername. Ook bewaken we de inname continu met een monitor op chemische stoffen uit bestrijdingsmiddelen en industriële lozingen.

Als we innemen vanuit de Lek, voeren we dagelijks een test met watervlooien uit. In 2022 wordt de Lek ook uitgerust met vlo-kreeften en bewaking op chemische stoffen.

Na de duinen

Het water dat naar de duinen gaat, is al gescreend. Belangrijk, want als natuurbeheerder zijn we zuinig op ons grootste zandfilter: de duinen. Het water dat we na de duinpassage weer oppompen wordt gecontroleerd. En ook het drinkwater dat na alle zuiveringsstappen naar onze klanten gaat, wordt natuurlijk nauwkeurig gemeten. Daarnaast meten we ook nog aan de kraan bij mensen thuis. Dat zijn we volgens de wet verplicht en doen we zo’n 3000 keer per jaar. Zo weten we of de distributie van invloed is geweest op de waterkwaliteit.

Wat meten we?

Het meetprogramma van Dunea bestaat uit een verplicht deel (bepaald in wet- en regelgeving) en een deel dat Dunea opstelt. In totaal meten we:

 • anorganische macro verbindingen (zouten)
 • anorganische micro verbindingen (metalen)
 • groepsparameters
 • hydrobiologische parameters
 • microbiologische parameters
 • organische verbindingen:
  • organische som en groepsparameters
  • vluchtige organische verbindingen
  • bestrijdingsmiddelen
  • geneesmiddelen

Bekijk de waterkwaliteitsrapportages