Uitgelicht: GenX

GenX en drinkwater

De uitstoot van de stof GenX en het effect daarvan op waterkwaliteit en de omgeving heeft onlangs veel aandacht van de media gekregen. Uw drinkwater voldoet aan de zeer strenge eisen die hiervoor in Nederland gelden en is voor iedereen veilig om te drinken.

GenX is een fluorverbinding en wordt gebruik voor de productie van Teflon, bekend van de anti-aanbaklaag in pannen. Het wordt door sommige industrieën uitgestoten in water en lucht. Deze stoffen verspreiden zich zo in het milieu. Zo ook in de bron die Dunea gebruikt voor het maken van drinkwater, de Afgedamde Maas.

Zeer kleine hoeveelheden

Met de moderne meetmethoden is het voor laboratoria mogelijk om zelfs de kleinste hoeveelheden stoffen aan te tonen. Deze methoden zijn in staat om nanogrammen te traceren: 1 nanogram is 0,000001 miligram (een miljoenste). Uit metingen met deze zeer specifieke meetapparatuur blijkt er GenX voorkomt in de Afgedamde Maas en in zeer kleine hoeveelheden in ons drinkwater.

Het zijn minieme hoeveelheden GenX die zijn aangetroffen in het water van Dunea. Het gaat om waardes die minstens 15x lager zijn dan de richtwaarde die de overheid geeft als veiligheidsgrens voor deze stoffen in drinkwater. Ons drinkwater is betrouwbaar en voor jong en oud veilig om te drinken. Hieronder de meest recente onderzoeksuitslagen. Hier ziet u van welke productielocatie u water krijgt.

GenX Richtwaarde RIVM (= onder de richtwaarde is veilig)
Productielocatie
Monster

Productielocatie 
Katwijk

Productielocatie
Scheveningen

Nanogram/liter Gem. Nanogram/liter
Gem. Nanogram/liter
Gem. Nanogram/liter
150 7,95 7,9 4,6

Afgedamde Maas

De bron voor het drinkwater van Dunea is de Afgedamde Maas, een zijtak van de rivier de Maas. Dit rivierwater wordt naar de duinen tussen Monster en Katwijk getransporteerd voor de bereiding van drinkwater. In het oppervlaktewater van deze bron is een kleine concentratie GenX aangetroffen. Er wordt onderzocht waar deze sporen vandaan komen.

Meer informatie over onze bronnen

Hoe staat Dunea tegenover GenX?

Hoewel de concentratie GenX in onze bron- en drinkwater uiterst klein is, en ver onder de veiligheidsnorm, zijn we er uiteraard niet blij mee. Dunea staat voor goed en betrouwbaar drinkwater voor onze klanten - nu en in de toekomst. Daar zijn schone bronnen voor nodig. Daarom blijft het van het grootste belang dat er zo min mogelijk verontreinigingen in het oppervlaktewater terechtkomen. We zoeken actief de samenwerking met alle partijen die daaraan kunnen bijdragen. Want voor een goede waterkwaliteit is de inzet en medewerking nodig van veel partijen: van toezichthouders én de industrie.

Is het water veilig om te drinken?

Ja, de concentraties GenX in onze bron en drinkwater zijn vele malen lager dan de richtwaarde voor veilig drinkwater van de overheid. Zie ook: RIVM over GenX en gezondheid. Het is belangrijk dat GenX ruim onder die richtwaarde blijft, want het is een zeer moeilijk verwijderbare stof. Je kunt het helaas niet uit water halen door het te koken of te filteren en het passeert zelfs onze robuuste zuivering. Daarom is het zo belangrijk dat het zo min mogelijk in het milieu komt.

Hoe controleert Dunea de waterkwaliteit?

Het water van onze bron, de Afgedamde Maas, wordt continu gecontroleerd. Gedurende het gehele zuiveringsproces, in het distributienet en bij klanten thuis neemt Dunea monsters om de kwaliteit van het drinkwater te toetsen aan de normen. Om de GenX-vervuiling in de gaten te houden, doen we extra metingen en laten de watermonsters onderzoeken door een onafhankelijk en specialistisch laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wat zit er nog meer in drinkwater?

Drinkwater bevat een heel scala aan mineralen en elementen. De kwaliteitseisen waaraan drinkwater moet voldoen, zijn vastgelegd in de wet. Voor een groot aantal stoffen is de maximale toegestane concentratie beschreven die in het drinkwater aanwezig mag zijn. Deze normen vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie laat zich hierbij adviseren door deskundigen zoals de Gezondheidsraad. Wij laten ons water continu toetsen aan de normen. De periodieke kwaliteitsrapporten over het drinkwater van onze productielocaties Katwijk, Monster en Scheveningen, zijn online beschikbaar.