Waterkwaliteit en samenstelling

Water bevat allerlei mineralen, zouten, bacteriën en stoffen. De kwaliteitseisen waaraan drinkwater moet voldoen, zijn omschreven in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Hierin is beschreven welke stoffen wel in drinkwater moeten voorkomen en welke niet, of beneden een maximale norm of richtwaarde.

Gedurende het gehele zuiveringsproces, in het distributienet en bij klanten thuis neemt Dunea regelmatig monsters om de kwaliteit van het drinkwater te toetsen aan de normen. De meetresultaten worden opgenomen in kwaliteitsrapporten. Deze rapporten zijn beschibaar voor elk van onze productielocatie: Katwijk, Monster en Scheveningen. Onder de afbeelding kunt u de kwaliteitsrapporten downloaden (PDF).


Hier komt het water uit uw kraan vandaan

U krijgt uw drinkwater van een van de productielocaties van Dunea, zie het kaartje hieronder. Het blauwe deel drinkt wat afkomstig is van onze productielocatie in Monster, het gele deel van onze productielocatie in Scheveningen en het paarse deel van onze productielocatie in Katwijk. Zo weet u welk kwaliteitsoverzicht voor u van toepassing is.

Kwaliteitsoverzicht 2017

Ouder

Overigen