Waterkwaliteit en samenstelling

Water bevat allerlei mineralen en elementen. De kwaliteitseisen waaraan drinkwater moet voldoen, zijn omschreven in het Waterleidingbesluit. Hierin is voor een groot aantal stoffen de maximale toegestane concentratie beschreven die in het drinkwater aanwezig mag zijn. Deze normen vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie laat zich hierbij adviseren door deskundigen zoals de Gezondheidsraad.

Gedurende het gehele zuiveringsproces, in het distributienet en bij klanten thuis neemt Dunea regelmatig monsters om de kwaliteit van het drinkwater te toetsen aan de normen. Deze zogenaamde kwaliteitsrapporten zijn beschikbaar voor de volgende locaties Katwijk, Monster en Scheveningen. Hieronder kunt u de kwaliteitsrapporten downloaden (PDF). Lees ook de toelichting op belangrijkste stoffen in het drinkwater.


Actuele informatie over GenX


Hier komt het water uit uw kraan vandaan!

Bekijk het kaartje hieronder. Het blauwe deel drinkt wat afkomstig is van onze productielocatie in Monster, het gele deel van onze productielocatie in Scheveningen en het paarse deel van onze productielocatie in Katwijk. Nu weet u welk kwaliteitsoverzicht voor u van toepassing is.

Kwaliteitsoverzicht 2017

Ouder

Overigen