Overbruggingscapaciteit

Appeltjes voor de dorst

Project overbruggingscapaciteit maakt onderdeel uit van het multi-bronnenprogramma van Dunea. Dit programma helpt de zekerheid van waterlevering te vergroten in geval van tegenslag. Belangrijk voor de huidige en alle nieuwe inwoners van ons leveringsgebied.

In de duinen bevindt zich een voorraad zoet water. Deze wordt continu aangevuld met voorgezuiverd rivierwater. Op momenten dat de aanvoer van rivierwater is onderbroken, wordt deze voorraad gebruikt om drinkwater te maken. We noemen dit het overbruggingsvermogen van het duin.

Deze voorraad is beperkt, maar wel steeds vaker nodig. Met het project ‘overbruggingscapaciteit’ wil Dunea de (diepe) strategische voorraad zoet grondwater dusdanig vergroten, dat we een langere periode zonder aanvoer van rivierwater, kunnen overbruggen. Drinkwaterbedrijven zijn verplicht een strategische voorraad te hebben, in geval van nood.

Meijendel en Solleveld

Voor een grotere voorraad onder de duingebieden Meijendel en Solleveld wachten we de resultaten van pilot Brak grondwater af. De winning van brak grondwater levert naar verwachting niet alleen een nieuwe bron voor drinkwater op, maar tegelijkertijd ook meer ruimte die kan worden opgevuld met zoet water. Dit water komt via de infiltratieplassen in de bodem.

Berkheide

Voor Berkheide is al een systeem ontworpen voor overbrugging. Speciale infiltratieputten kunnen water direct in de diepere bodemlagen onder de duinen brengen, waardoor de voorraad en daarmee het overbruggingsvermogen toeneemt. In perioden dat er geen aanvoer van rivierwater is, kunnen diepe winputten ingezet worden om het opgeslagen water op te pompen. Zodra er weer aanvoer van rivierwater is, kan de strategische voorraad zoet grondwater opnieuw worden aangevuld via de infiltratieputten. Daarmee drukken we het zoute grondwater terug naar beneden.

Infographic overbrugging Berkheide: Hoe werkt het!

Overbrugging Berkheide

 

Meer over de multibronnen-strategie van Dunea