Informatiebijeenkomst toekomstige drinkwatervoorziening 

Dunea heeft bij de Omgevingsdiensten Haaglanden en Zuid-Holland West een Notitie Reikwijdte en Detailniveau ingediend. Dit is de eerste stap in een m.e.r.-procedure. Aanleiding is de noodzakelijke uitbreiding van de waterwinning met nieuwe bronnen en nieuwe zuiveringstechnieken. Op dinsdag 5 juli is er een informatiebijeenkomst waar u zich nader kan laten informeren. 

Dunea heeft een strategie voor korte, midden en lange termijn uitgezet en gaat nu in gesprek met de omgeving over de strategie voor de middellange termijn, 2030-2040. De uitbreiding van de drinkwaterwinning zal buiten de duinen moeten plaatsvinden en zo'n ruimtelijke inpassing zal effecten met zich meebrengen en vergunningen vragen. Hiervoor is betrokkenheid van organisaties en (toekomstige) klanten wenselijk. Dunea gaat daarom graag met u in gesprek over haar plannen voor de toekomst. 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) geeft de kaders weer voor de zoektocht naar de beste oplossing voor uitbreiding van de waterwinning met nieuwe bronnen en technieken, naast het huidige rivier-duinsysteem. Deze varianten worden daarna uitgebreid onderzocht en gerapporteerd in een milieueffectrapportage (MER).  

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt ter inzage van 28 juni t/m 22 augustus 2022. Iedereen kan in die periode een zienswijze indienen bij het bevoegd gezag, de Provincie Zuid-Holland. U kunt het NRD-document online bekijken. Fysiek inzien is mogelijk op het Provinciehuis, bij de Omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland West en op het hoofdkantoor van Dunea in Zoetermeer.  

Fysieke en digitale informatiebijeenkomst 

Graag geeft Dunea toelichting op proces en inhoud tijdens de informatiebijeenkomst op dinsdag 5 juli 2022. Tussen 16.00 en 18.00 uur is er een inloopbijeenkomst bij PLNT aan de Langegracht 70 in Leiden. Diezelfde avond vindt er via ZOOM een digitale informatiebijeenkomst plaats van 19.30 - 20.30 uur. Voor de digitale bijeenkomst is aanmelden noodzakelijk om een link te kunnen toesturen. Voor de inloopbijeenkomst stellen we aanmelding vooraf op prijs, om een inschatting te kunnen maken van de belangstelling.

Aanmelden voor informatiebijeenkomst