Informatiebijeenkomst toekomstige drinkwatervoorziening 

Dunea heeft bij de Omgevingsdiensten Haaglanden en Zuid-Holland West een Notitie Reikwijdte en Detailniveau ingediend. Dit is de eerste stap in een m.e.r.-procedure. Aanleiding is de noodzakelijke uitbreiding van de waterwinning met nieuwe bronnen en nieuwe zuiveringstechnieken. Op dinsdag 5 juli is er een informatiebijeenkomst waar u zich nader kan laten informeren. 

Dunea heeft een strategie voor korte, midden en lange termijn uitgezet en gaat nu in gesprek met de omgeving over de strategie voor de middellange termijn, 2030-2040. De uitbreiding van de drinkwaterwinning zal buiten de duinen moeten plaatsvinden en zo'n ruimtelijke inpassing zal effecten met zich meebrengen en vergunningen vragen. Hiervoor is betrokkenheid van organisaties en (toekomstige) klanten wenselijk. Dunea gaat daarom graag met u in gesprek over haar plannen voor de toekomst. 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) geeft de kaders weer voor de zoektocht naar de beste oplossing voor uitbreiding van de waterwinning met nieuwe bronnen en technieken, naast het huidige rivier-duinsysteem. Deze varianten worden daarna uitgebreid onderzocht en gerapporteerd in een milieueffectrapportage (MER).  

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt ter inzage van 28 juni t/m 22 augustus 2022. Iedereen kan in die periode een zienswijze indienen bij het bevoegd gezag. U kunt het NRD-document online bekijken. Fysiek inzien is mogelijk op het Provinciehuis, bij de Omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland West en op het hoofdkantoor van Dunea in Zoetermeer.  

Het indienen van een zienswijze met vermelding van het zaaknummer 01034639 kan op drie manieren: 

  1. Bij voorkeur via e-mail aan vergunningen@odh.nl
  2. Per post aan Omgevingsdienst Haaglanden, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag. 
  3. Voor het indienen van mijn mondelinge zienswijze kunt u voor afloop van de inzagetermijn een afspraak maken via 070-2189902.

Fysieke en digitale informatiebijeenkomst 

Dunea heeft toelichting gegeven op proces en inhoud tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 5 juli 2022.