Informatiebijeenkomsten en zienswijzenprocedure

Dunea heeft bij de Omgevingsdiensten Haaglanden en Zuid-Holland West het NRD-Variantenrapport ingediend. Dit is de volgende stap in een m.e.r.-procedure. Aanleiding is de noodzakelijke uitbreiding van de waterwinning met nieuwe bronnen en nieuwe zuiveringstechnieken.

Informatiebijeenkomsten op 20 en 22 juni

Dunea heeft een strategie voor korte, midden en lange termijn uitgezet en gaat nu in gesprek met de omgeving over de strategie voor de middellange termijn, 2030-2040. De uitbreiding van de drinkwaterwinning zal buiten de duinen moeten plaatsvinden en zo'n ruimtelijke inpassing zal effecten met zich meebrengen en vergunningen vragen. Hiervoor is betrokkenheid van organisaties en (toekomstige) klanten wenselijk. Dunea gaat daarom graag met u in gesprek over haar plannen voor de toekomst.

Dunea organiseert daarom twee informatiebijeenkomsten over het NRD-Variantenrapport. Op dinsdag 20 juni 2023 bent u van harte welkom tussen 16.00 en 18.00 uur op de locatie Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht 23 in Leiden (aanmelden is niet nodig).
Op donderdag 22 juni kunt u tussen 19.30 en 20.30 deelnemen aan de digitale informatiebijeenkomst. Voor de digitale bijeenkomst meldt u zich aan door een mail te sturen naar j.reitsma@dunea.nl. Aanmelden is nodig voor het toesturen van de link.

Zienswijzenprocedure

Het NRD-Variantenrapport geeft samen met de NRD (juni 2022) de kaders weer voor de zoektocht naar de beste oplossing voor uitbreiding van de waterwinning met nieuwe bronnen en technieken, naast het huidige rivier-duinsysteem. Deze alternatieven en varianten worden daarna uitgebreid onderzocht en gerapporteerd in een milieueffectrapportage (MER).

Het NRD-Variantenrapport ligt ter inzage van 2 juni t/m 13 juli 2023. Iedereen kan in die periode een zienswijze indienen bij het bevoegd gezag. U kunt het NRD-Variantenrapport online bekijken. Fysiek inzien is mogelijk op het gemeentehuis van de gemeenten die in de kennisgeving staan.

Het indienen van een zienswijze met vermelding van het zaaknummer 01034639 kan op drie manieren: 

  1. Bij voorkeur via e-mail aan vergunningen@odh.nl
  2. Per post aan Omgevingsdienst Haaglanden, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag. 
  3. Voor het indienen van mijn mondelinge zienswijze kunt u voor afloop van de inzagetermijn een afspraak maken via 070-2189902.