Water op Landelijke Agenda Natuurinclusief

Hoe zorgen we dat natuur weer meer onderdeel wordt van wat we maken en doen? Negen bestuurders - koplopers in hun eigen werkveld op het gebied van natuur-inclusief denken en werken - gaan hiermee aan de slag voor de landelijke Agenda Natuurinclusief. Dunea directeur Wim Drossaert werd onlangs benoemd tot domeinleider water.

De Agenda Natuurinclusief is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit, het Interprovinciaal Overleg (IPO), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen NL. Het initiatief richt zich op de ontwikkeling van een gezamenlijke investeringsagenda voor een natuur-inclusieve samenleving. De domeinleiders verbinden publieke en private partijen met elkaar en dagen uit om een extra stap te zetten voor natuur als vanzelfsprekend onderdeel van hoe we werken, wonen en leven.

Wim Drossaert zal de rol van domeinleider naast het werk bij Dunea en Nationaal Park Hollandse Duinen vervullen: “Ik ben bijzonder trots voor deze rol te zijn gevraagd. Dat is een direct compliment voor Dunea. Bij Dunea denken én werken we al heel lang natuur-inclusief. Vroeger stond waterwinning nog wel eens op gespannen voet met natuur, maar door steeds meer oog en besluitvorming ten gunste van beide functies is de meerwaarde voor natuur vanzelf ontstaan en nu niet meer weg te denken.”

“Bij Nationaal Park Hollandse Duinen hebben we geleerd dat je alleen door commitment en het vergroten van draagvlak tot de beste natuurbescherming kunt komen. Ik hoop in deze rol ook te kunnen bijdragen aan een minder harde toon van het debat rond natuurbescherming,” aldus Drossaert over zijn nieuwe rol.