Start samenwerking aan verbetering natuur en recreatie in groengebieden zuidkant Den Haag

Vandaag zetten Hilbert Bredemeijer (wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte) en Wim Drossaert (algemeen directeur Dunea) hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst om buffergebieden in en rondom Solleveld en Meijendel in te richten.

Rondom Solleveld en landgoed Ockenburgh is deze samenwerking ook een startpunt voor de verkenning van de mogelijkheden van het Regiopark van Zee tot Zweth, een van de strategische projecten uit het Uitvoeringsprogramma van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Buffer natuur

Er wordt gestart met het opstellen van een plan voor een buffergebied rondom Ockenburgh en langs de randen van het kwetsbare natuur- en drinkwaterwingebied Solleveld. "Met het inrichten van het buffergebied kunnen we recreatie in goede banen leiden en onze kwetsbare natuur- en drinkwatergebieden beschermen", aldus Wim Drossaert.

Verbonden groen- en recreatiegebieden aan zuidkant Den Haag

"We zien dit ook als een mooi startpunt om het gehele gebied onder de loep te nemen", aldus Hilbert Bredemeijer. "Den Haag heeft aan de zuidzijde veel mooie groen- en recreatiegebieden, van de zee en de duinen, naar Madestein, Ockenburgh en de Uithof. En dit gebied loopt nog helemaal door naar de Zweth in Wateringen. We willen het groen in het gebied in de toekomst een kwaliteitsimpuls geven, de natuur beter beschermen en de mogelijkheden voor recreatie verbeteren."

Samen aan de slag

Deze samenwerkingsovereenkomst is een mooi startpunt om gezamenlijk aan de slag te gaan. Maar, zo benadrukken Hilbert Bredemeijer en Wim Drossaert: "We gaan de vervolgstappen samen met onze partners in het Nationaal Park Hollandse Duinen zoals de gemeente Westland, Zuid-Hollands Landschap en Stichting tot Behoud van Historische Buitenplaats Ockenburgh oppakken. En als de plannen iets meer vorm krijgen, dan krijgen de bezoekers en bewoners natuurlijk alle ruimte om hun input te leveren."

SOK Buffergebieden