‘Zorgen dat er voor iedereen voldoende blijft’

Blijven genieten zonder te verspillen moet in 2035 hebben geleid tot 20% minder watergebruik, zo stelde het Kabinet vorig jaar. Hoe kunnen we dit samen het beste bereiken? De hoofdlijnen zijn beschreven in het deze week gepubliceerde Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing.

Als drinkwaterbedrijf leverde Dunea input voor het plan van aanpak, omdat we ervaring hebben. We stimuleren waterbesparing onder alle groepen klanten: grootzakelijk, zakelijk en huishoudens. Inmiddels is er een Waterscan voor grootverbruikers, we vragen midden-en kleinbedrijven om elkaar te inspireren met technische oplossingen en voor nieuwbouw onderzochten we bijvoorbeeld vacuümtoiletten (zonder water) en andere oplossingen die de drinkwaterkwaliteit niet in gevaar brengen. Voor huishoudens hebben we een Waterbespaarcheck met zo gemakkelijk mogelijke tips voor in en om het huis.

Dunea doet dit omdat ongelimiteerd watergebruik niet oneindig kan worden gefaciliteerd – ook niet in Nederland waterland. Want drinkwater maken vraagt behalve continu voldoende water van basiskwaliteit en grote investeringen ook om energie, ruimte (in een overvolle omgeving) en medewerking van heel veel soorten partijen, met eigen belangen.

Wim Drossaert: “Onze regio groeit snel en vraagt meer water. Maar meer drinkwater maken blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig en zeker niet snel. Waterbesparing helpt om de totale watervraag minder snel te laten stijgen. Een norm stellen voor drinkwatergebruik, hoeveel ‘normaal’ is, vindt Dunea een prima begin. Het is duidelijk, duurzaam en helpt te zorgen dat we iedereen het drinkwater kunnen leveren dat echt nodig is voor volksgezondheid, welzijn en welvaart.”

De hoofdlijnen van het Nationaal Plan van aanpak Drinkwaterbesparing zullen de komende tijd verder worden uitgewerkt door betrokken partijen in werkgroepen. Als eerste wordt er gewerkt aan een landelijke campagne om alleen het drinkwater te gebruiken dat nodig is en niet te verspillen.