Jaarverslag Dunea over 2023

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea heeft haar jaarverslag over 2023 gepubliceerd.

Dankzij een lager watergebruik vanaf september 2022 en een relatief nat jaar heeft Dunea in 2023 geen acute problemen gehad met de drinkwaterlevering. Maar als er niets gebeurt, is er naar verwachting bij alle drinkwaterbedrijven in Nederland in 2030 sprake van een tekort. Het risico op een drinkwatertekort wordt elk jaar groter. Het RIVM publiceerde in april 2023 een onderzoek waaruit blijkt dat Nederlandse drinkwaterbedrijven zonder snelle actie van overheden niet aan de tot 2030 stijgende vraag naar drinkwater kunnen voldoen. Dunea speelt hier zelf op in met de verschillende onderdelen van het strategische programma Drinkwater voor de Toekomst.

 

Uitbreiding drinkwaterproductie
Om de drinkwaterproductie op korte termijn te verhogen, zijn de uitbreidingswerkzaamheden in waterwingebied Berkheide vanaf september 2023 weer voortgezet. Berkheide moet jaarlijks 7 miljard liter drinkwater extra leveren om de bevolkingsgroei in ons leveringsgebied te kunnen bijhouden. Hiervan is eind 2023 1,5 miljard liter capaciteit gerealiseerd. Buiten het broedseizoen optimaliseren we de huidige winningen en investeren we in nieuwe winputten en installaties, mét oog voor dit prachtige Natura 2000-gebied.

 

Zorgen over waterkwaliteit
Dunea blijft zich zorgen maken over de waterkwaliteit van haar bronnen. Uit een analyse van KWR Water Research Institute in opdracht van Vewin blijkt dat nadat de Maas Nederland binnenstroomt PFAS-stoffen nog met vijftig procent toenemen. Dunea pleit voor oplossingen bij de vervuilingsbronnen en steunt het Europese verbod op PFAS. Wij willen dat de inzet gericht op het terugdringen van lozingen met PFAS wordt aangescherpt: wat er niet in het rivierwater komt, hoeft Dunea er niet uit te halen.

 

Vooruitblik
Wim Drossaert, directeur van Dunea: “In het jaar dat Dunea 150 wordt, laten we zien dat we sterker staan dan ooit. In 2024 gaan we een definitieve keuze maken voor het drinkwatersysteem van de toekomst. Daar gaan we onze aandeelhouders en andere stakeholders in meenemen. En we gaan hen overtuigen van de urgentie. We zullen met waterschappen en gemeentes om de tafel gaan om spijkers met koppen te slaan en te besluiten hoe we drinkwater gaan maken vanaf 2030.

 

Ga naar het jaarverslag over 2023.