Vacature Belangenraad Meijendel

Wij zoeken een nieuw lid voor de Belangenraad Meijendel. Bezoek je regelmatig duingebied Meijendel en denk je graag mee over het natuur- en recreatiebeheer van Dunea? Dat kan, als lid van de Belangenraad vertegenwoordig je de belangen en wensen van recreanten in dit prachtige natuurgebied.

Nieuw lid gezocht 

Wij zijn op zoek naar een enthousiast en betrokken persoon die op persoonlijke titel de belangen van recreanten wil vertegenwoordigen in de Belangenraad. Hiermee draag je bij aan de discussies en advisering over natuur en recreatie in Meijendel. Om de samenstelling van de Belangenraad net zo gevarieerd te houden als de verschillende typen bezoekers van Meijendel, gaat de voorkeur uit naar iemand woonachtig in de omgeving van Den Haag en Wassenaar, die graag regelmatig Meijendel bezoekt op een recreatieve manier (als wandelaar, hardloper of fietser). Het hebben van een hond en/of jonge kinderen is een pré. 

De Belangenraad

De Belangenraad is een adviesorgaan die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan Dunea over het natuur- en recreatiebeheer in Meijendel. De Belangenraad bestaat uit tien deelnemers, waaronder vijf vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties. De overige vijf deelnemers hebben op persoonlijke titel zitting en vertegenwoordigen recreanten. De Belangenraad is door Dunea ingesteld om bij het vaststellen en uitvoeren van ons beleid zo goed mogelijk rekening willen houden met de verschillende groepen bezoekers en hun wensen.

Wat kun je verwachten?

De Belangenraad komt vier keer per jaar bijeen op een doordeweekse avond van 19:30 tot uiterlijk 22:00 uur. Tijdens een vergadering wordt feedback gegeven op plannen van Dunea en kunnen eigen ideeën ingebracht worden. Leden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar, herbenoeming is slechts éénmaal mogelijk. De Belangenraad beschikt over een reglement en de leden hebben recht op een prestatie- en reiskostenvergoeding.

Kun jij je goed inleven in de wensen van recreanten en lijkt het je leuk om ze te vertegenwoordigen in de Belangenraad? Wij horen graag wat jij wil bijdragen aan natuur en recreatie in Meijendel. Stuur je motivatie en cv uiterlijk 28 juni 2023 naar de secretaris van de Belangenraad: Moniek Zwiers via m.zwiers@dunea.nl. Ook voor verdere vragen neem je contact op met Moniek.