Reconstructie Bergambachtleiding bij Westergouwe

De Bergambachtleiding (BAL-1) van Dunea loopt van Brakel naar Scheveningen en transporteert voorgezuiverd rivierwater naar de duinen. Een deel van de leiding ligt bij Gouda, ter hoogte van de nieuwe woonwijk Westergouwe. Gemeente Gouda wil de woonwijk verder uitbreiden, daarom worden er op drie locaties reconstructies aan de leiding uitgevoerd.

De wijk krijgt onder meer een nieuwe waterplas. Een deel van de leiding ligt hieronder en wordt daarom versterkt. We brengen hier een zogeheten constructieve relining aan. Dat is een extra buis binnen de bestaande leiding. Bij twee toekomstige hoofdwatergangen wordt de BAL-1 met stalen zinkers verdiept aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Van der Ven – Kumpen.

Reconstructie BAL-1 Westergouwe

Op maandag 16 oktober is de BAL-1 uit bedrijf genomen, voor een periode van maximaal acht weken. Binnen deze periode worden geplande reconstructie werkzaamheden bij Westergouwe uitgevoerd. Het transport van voorgezuiverd rivierwater vanuit Bergambacht gaat tijdens de werkzaamheden via BAL-2. Er is een extra pomp bijgeplaatst om voldoende capaciteit te kunnen leveren. Met deze maatregelen garandeert Dunea de leveringszekerheid voor onze klanten en onze duingebieden.

Dat de Bergambachtleiding buiten bedrijf is voor een periode van acht weken is bijzonder. Dit is nog niet eerder gedaan. Na een lange periode met zorgvuldige voorbereidingen en testen kon de uitvoering van het project in september starten. Voor het einde van het jaar zijn de reconstructie werkzaamheden afgerond.